Как да тренираме навиците си за общуване

Новини за 20.04.2021

Как да си създадем необходимите навици за общуване?

Преди всичко трябва да се замислим кога се чувстваме сковани и неуверени  – когато се изказваме пред повече хора, когато попадаме сред слабо познати хора, при разговор с началниците, с подчинените, при запознаване с представители от другия пол.

Да анализираме, кое ни смущава – липсата на обща тема за разговор, тягостни паузи, страхът да не се изчервите или да не изглеждате непохватни или не особено умни.

С други думи, съвсем конкретно си изяснете уязвимите места в умението си да влизате в контакт и съсредоточете върху тях тренировъчните си умения.

За да преценим способността си да контактуваме, може да отговорим на следните  въпроси:

Способни ли сте да предизвикате интерес и доверие?

Ако с Вас са груби, способни ли сте да отвърнете по друг начин, без грубост?

Можете ли да спокойно да поставите на мястото му грубияна?

Умеете ли своевременно да се пошегувате, да поохладите разбунтувалите се страсти?

А да прекъснете разговора, но без събеседника Ви да се разсърди?

А да откажете на нечия молба, но да не предизвикате враждебност?

А да се сбогувате – просто да си кажете довиждане, но така, че да  породите желание да се видите още един път?

Ако във ваше присъствие събеседникът ви обикновено се чувства скован, не пропускайте случая да се поупражнявате в умението да изразявате одобрение.

Ако не умеете да отговорите „не“, без да обидите, и заради това лесно ставате зависим от другите, попадате под тяхното влияние, против желанието си, създавайте си актьорски навици, като например леко се шегувате по време на разговор, забавяйки отговора си, докато го оформите в най-приемлив за Вас вид.

Полезни за Вас могат да бъдат следните препоръки:

Пробудете ответност

Да събудите желание за ответност, е мощен начин да създадете очарование с дълго действие.

Способността да дадеш поради вътрешни подбуди е благородна дейност, за която се отнася следващата информация:

Давайте с радост и неочаквано

Най-чистата форма на дарение е към онези, които не могат да ни помогнат и не могат да ни върнат услугата.

По ирония на съдбата точно това дарение понякога се отплаща най-богато в замяна.

Дайте рано

„Запалете предварително“ правото си на услуга, като направите първи услуга  – ако въобще се налага да я искате обратно. Когато между онова, което правите, и онова което искате в замяна, съществува пряка и ясна връзка, то тогава силата на даването намалява и целта му става очевидна.

По този начин вие го превръщате не в услуга, а в транзакция.

Дарявайте често и щедро

„Каквото посеете, това ще пожънете“.

Ако дарявате много, ще получавате много. Ако правите големи услуги, ще получавате големи услуги в замяна, така че ако правите услуги на хората, нека те са значителни.

Помолете да ви върнат услугата

Когато имате нужда от услуга на свой ред и човек,  на когото сте помогнали, може да я направи за вас, не се колебайте да го помолите да го направи.

Това е добра практика, тъй като тя освобождава напрежението на отсрещната страна – вие му давате възможност да изплати дълга си.

Това, от своя страна, му дава възможност да получи повече услуги от вас и така връзката ви да се задълбочава.

                  Виктория Викторова

 

Кратък линк

Още Новини