Капризното дете

Новини за 08.01.2021

Причината за склонността към капризи е усилената чувствителност.

Тя има две черти : първо – бърза смяна на представите, втората – тясната им връзка с волята и желанието. Това дете от всяко настроение отделя една част за себе си. В един ден, дори в един и същи час, то е ту упорито, ту любезно, ту решително, ту скромно, ту плачливо, ту весело, а в игрите ту отстъпчиво, ту обратното.

По това се отличава капризното дете, което нищо не харесва и никъде няма спокойствие. Това състояние е близко до скръбта.

Скръбта може да е притаена дълбоко и да се изказва само във важни случаи.

Често на децата им е мъчно, като това може да е признак на болестно състояние. Затова тези деца изглеждат бледи на външен вид.

Капризното дете изменя мислите и желанията си.

Всяка минута иска нови неща.

Щом вземе една играчка, то я захвърля и моментално търси нова.

Предмета, който преди минути е добило, вече не го интересува, въпреки че детето се труди да ги получи с молби.

Има деца, които твърдо изказват желанията си. Когато нищо не помага, те се сърдят, тропат.

Капризите на децата са изкуствени плодове на неправилното и безвременно възпитание.

Децата, които дълго време са лежали болни, са капризни само преди всичко заради телесната си слабост.

Най – често причината е, че майката в нищо не може да откаже на детето  и да стесни рамките на стремлението му, към движение и работа.

Средствата за корекция при тези деца, както и при чувствителните, е редът в обноските, мислите, забавленията и работата на децата.

 

                      Виктория Викторова  

Кратък линк

Още Новини