Клинични последици от консумацията на кокаин

Новини за 18.03.2020

 Клиничните ефекти се свеждат до интензивна стимулация на симпатиковата  нервна система. Клиничните ефекти са различни, според начина и интензитета на употреба. Наблюдава се разнообразие от сърдечни, неврологични,  дихателни, психични ефекти.

Сърдечно – съдова токсичност

Кокаинът въздейства върху централната нервна система  и периферния симпатиков тонус, като предизвиква силна констрикция на по - голяма част от кръвоносните съдове.

Води до масивно разрушение на набраздените мускулни влакна, както и некрози при недостатъчно  оросяване /исхемия на пръстите, на червата, на гръбначния мозък/.

Типичен случай е некроза на носната преграда от често повторение на смърканията.

Наблюдава се ускорение на ритъма, и контрактилността на сърцето и ритъмни смущения. Нуждата от кислород на сърдечния мускул също се увеличава.

Директният съдосвиващ ефект върху сърцето води до кризи на повишено налягане ,което е основа и на допълнителни усложнения /белодробни и мозъчни кръвоизливи/.

Острите инциденти при кокаиноманите, са резултат на сърдечна исхемия от вазоконстрикция  на коронарните съдове.

Кокаинът предизвиква коронарни спазми  и допринася за поява на тромбози , което обяснява появата на инфаркти при млади консуматори.

Токсичност върху нервната система

Главоболието може да е пръв симптом на един менингиален кръвоизлив.

 Конвулсиите са чести и могат да се появят веднага или часове след вземане на дрогата и да предизвикат усложнения не само на централната нервна система, на сърдечния ритъм или да предизвикат кръвна ацидоза.

Голяма част от смъртните случаи се предшестват от конвулсии, които не се влияят от антиепилептично лечение.

Белодробна токсичност

Голяма част от злоупотребяващите се оплакват от респираторни смущения/кашлица, кървави храчки, болки в гърдите, задух/.

Белодробните  хеморагии /кръвоизливи/ се дължат на некроза на кръвоносните съдове и на артериална хипертония.

Тази патология повишава вниманието към кръвотечението от носа, дори когато е минимално проявено.

След инжекция или инхалация може скоростно да се развие остър белодробен оток или пневмония, с по следваща смърт.

Бъбречна токсичност

При остра интоксикация е възможно развитие на бъбречна недостатъчност.

Психични усложнения

Употребата на кокаин води до чувство на еуфория, леко общуване, припряност и бодрост. Възможна  е поява на безсъние.

Кокаинът приеман често в кратък срок, бележи краят на активността си, с тревожност, която налага нов прием на доза.

Когато дозата е по – висока, консуматорът може да стане жертва на силна психомоторна възбуда с налудни идеи /чувство за преследване, сензорни илюзии, амнезия/.

С честа поява на агресивно поведение.

Често наблюдавано е, нестабилно настроение и  сензорни илюзии, които се генерализират.

Могат да се появят панически кризи, а фазите на депресия да се сменят с фази на маниакална възбуда, безсъние, амнезия.

Остра интоксикация

Симптомите на интоксикация зависят от индивидуалната чувствителност. Проявява се с разширение на зениците/мидриаза/, ускорение на сърдечния ритъм, хипертония, хипертермия, изпотяване, задръжка на урина и фекалии, мускулни спазми, кожни обриви и др.

В психичен план доминира налудността : употребяващият описва слухово „ звънене“ и изпитва чувство, че под кожата му инсекти дълбаят галерии.

Смъртта настъпва от сърдечно – белодрбна  недостатъчност: повишеното кръвно налягане може да доведе до мозъчен инфаркт и менингиален кръвоизлив.

Алкохолът, тютюнът, кокаинът и всички видове дроги са субстанции, които действат върху невромедиаторите  и променят сериозно и продължително хомеостазата на централната нервна система.

 

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини