Кое е това, което ни кара да определим нещо като красиво

Новини за 12.05.2021 Терминът естетика се определя като възприятие, интерпретация и оценка на красотата (Shimamura and Palmer, 2014). Когато сме заобиколени от красиви неща, ние чувстваме широк спектър от емоции, като очарование, страхопочитание, благоговение, чувство за трансцендентност, чудо и възхищение. Естетическата преценка разчита на зрението ни, слуха, допира, вкуса, мириса и когнитивната обработка в отговор на стимули, провокиращи възхищението и респекта ни. Естетиката играе централна роля в дизайна, потребителските продукти, храненето, физическата привлекателност, музиката и природата. Психологията на естетиката включва "изучаване на нашите взаимодействия с произведения на изкуството; нашите реакции към картини, литература, поезия, музика, филми; нашите преживявания на красотата и грозотата, нашите предпочитания и антипатии; и ежедневното възприемане на нещата в нашия свят - на естествени и построени среди, потребителски продукти и разбира се, хора." (Smith & Tinio, 2014). Ако тази дефиниция изглежда всеобхватна, това е така, защото естетическите преживявания са толкова повсеместни в нашия живот. Само си помислете какви са типичните ни дни: разглеждаме снимки, докато четем списание, слушаме музика, докато шофираме, гледаме телевизия през нощта и четем роман в метрото. Дори не сме започнали да говорим за посещения на музеи и опери, театри и концертни зали. Този тип преживявания включват широк спектър от отговори, от удоволствие, предпочитание, симпатия и интерес, отвращение, гняв и изненада (Silvia, 2009). Учените са идентифицирали някои от ключовите характеристики на естетическата преценка на ежедневните преживявания (Schindler et al., 2017): Красотата е от решаващо значениеКрасотата е нещо, което преследваме заради самата нея. Фокусът е върху удоволствието, което произтича от правенето на нещо, а не от постигането на някаква крайна цел. Например за готвача най-големият източник на удоволствие е процесът на създаване на тортата. Актът на ядене на тортата е различен вид удоволствие. Трудно е обаче да се раздели съдържанието на едно произведение на изкуството от неговата форма. Вкусът на кафето не може да бъде отделен от аромата му. Това, което е красиво, изглежда интересно, добро и използваемо. Красотата ни превзема напълноЕстетическото преживяване е подобно на понятието поток (Csíkszentmihályi, 1990). По време на това състояние на ума хората са интензивно потопени в това, което правят, присъствайки изцяло в процеса на дейността. По време на естетическото преживяване хората са силно фокусирани и очаровани от определен обект. Това може да се случи, когато човек гледа филми, чете романи или слуша музика. Красотата е в простотатаХората предпочитат неща, за които е лесно да се мисли. Колкото по-лесно възприемащият може да обработи обект, толкова по-приятно е преживяването му. Например, когато една сложна идея е представена по достъпен начин, тя създава особено силно естетическо удоволствие. Подобна е идеята за „бръснача на Оккам“ - най-разпространеното наименование на принципа за простотата в науката, който търси най-простите обяснения. Емоциите влияят на естетическите преценкиЗнанието е в очите, с които наблюдаваме. Това означава, че прилагаме знанията си за света, за да тълкуваме това, което виждаме. Този субективен поглед, отразен в определения като вкус например, не може да се дискутира, ние просто го имаме. От друга страна, нашите виждания за красота могат да се променят с времето в отговор на медийната и популярната култура. Силата на ежедневната естетика може да се използва за подобряване на качеството на живот. Това означава да приемаме дори най-обикновените дейности в нашето ежедневие като необикновени, за да подобрим естетическите си преживявания. Естетическото удоволствие се различава от физическото (напитки, порнография или игри). Вкусните неща, които консумираме на среща или парти ни отегчават много по-бързо от произведенията на изкуството, посещение на концерт, кино и други. От тази гледна точка един интересен или щастлив живот може да се разглежда и като творческо "произведение на изкуството". https://psychology.framar.bg/

Кратък линк

Още Новини