Къде трябва да очертаете границата?

Новини за 30.07.2020

Очарованието не е инструмент, посредством който да търсите само единствено своята лична изгода.

Обратно – ако можете да го направите трайно, другите хора също трябва да се почувстват удовлетворени.

Необходимо е да очертаете ясна граница между етично и неетично поведение.

Ето начин за бързо проверяване, от коя страна на линията се намирате:

Искате ли от хората да вършат нещо, което вие самите не бихте направили?

Ако вие лично не бихте го свършили, не искайте останалите да го правят.

Ако карате хората да правят неща, които вие самите не бихте направили, за това има дума – манипулация или принуда, и то не може да работи дългосрочно.

Разминават ли се интересите ви с тези на хората, с които общувате?

Очарованието съществува там, където вашите интереси са в съзвучие с интересите, на хората с които общувате.

Това единство прави очарованието етично и създава радост и удовлетворение.

Изричате ли „благородни лъжи“?

Наклонената плоскост е хлъзгава, когато цялостната картина на „всеобщото благо“, изглежда оправдава средствата.

На света обаче не съществува такова нещо като „благородна лъжа“.

Съществува истина и лъжа – между тях мястото е празно.

Очаровате ли лековерни хора?

Да очаровате лековерни хора  – хора, които не притежават възможността да разграничат истината или онова, което е най-добро за тях – е неморално.

Да излъжеш лековерни хора, е лесно и това се случва всеки ден, но не бъркайте това състояние с успеха.

Освен това, ако очаровате наивници, това няма да подобри уменията ви.

За сметка на това, ще ви даде фалшиво чувство на компетентност и реално ще ви превърне в мошенник.

Ако можете да отговорите с „да“ на който и да е от тези въпроси, тогава упражнявате очарованието си неетично.

Усилията ви могат да работят за кратко , но кармичната сила, ще ви открие и застигне.

Виктория Викторова

  

Кратък линк

Още Новини