ЛСД

Новини за 16.06.2020

ЛСД е сложно вещество с хетероциклично, подобно на индолово ядро, като повечето  халюциногени (псилоцибин, буфотенин, ибогаин, хармин, мескалин).

Представлява бели кристали, разтворими в алкохол.

Употребява се предимно под форма на лесноразтворима във вода сол. С разтвор на ЛСД могат да се напоят малки желатинови блокчета или парченца попивателна хартия.

Фармакологично действие

ЛСД е едно от най-активните вещества, защото 25 микрограма (хилядни от грама) вече са активни и при човека упражняват стимулиращо въздействие. Дозите варират межда 100 и 300 микрограма.

Само малко от поетото количество стига до мозъка, което показва висока активност на тази субстанция. ЛСД се разгражда в черния дроб и се отделя чрез жлъчката.

Главният ефект е халюцинаторен.

Преживяването или пътуването (трип) , трае между шест и дванадесет часа.

След половин час от приемането се получава чувство на дискомфорт, което може да продължи няколко дни.

Механизмът на действие е непознат. Основно ЛСД е антагонист на рецепторите на серотонина.

Психични прояви

Психичните прояви са подобни на описаните при всички халюциногени: повишаване на общителността, промени във възприятията, свързани със слухови и зрителни смущения, соместезни и синестезни прояви (смесване на чувствата: илюзия за виждане на звукове, връзка между звуци и цветове), субективна промяна на усещането за време.

Употребяващите се стремят да постигнат промени в съзнанието с екстаз, мистична симбиоза с обкръжението и по-добра интроспекция. Описани са странни сензорни промени, например да „виждат цветята да дишат“ или „енергията на обектите да свети“.

Употребата на ЛСД представлява и опасност за психиката: лошите „пътувания“ водят до тежки промени в настроението, смущения в мисленето, интелектуален дефицит и др.

Високите дози ЛСД водят до налудности и трайни психични промени.

ЛСД спада към шизофреномиметичните дроги. Често се наблюдават и кризи на паника с чувство на загуба на разсъдъка. Те могат да отзвучат бързо, но е възможно да оставят тежки психични последици.

Невровегетативни прояви

ЛСД като повечето деривати на лизергиновата киселина, може да предизвика силни контракции на матката с риск за аборт при бременни жени.

Интоксикацията се проявява с явления върху симпатичната нервна система  и серотонинергичните синапси: мидриаза, изпотяване със сухост в устата, гадене, понякога с повръщане, сърдечни палпитации и ускорение на ритъма, хипертенсия, вазодилатация или вазоконстрикция, смутено зрение, тремор и смущение в коодинацията.

Приемът на ЛСД предизвиква хромозомни аномалии или невронални промени.

                                    Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини