Мързеливото дете

Новини за 19.11.2020

Детският мързел, доколкото под това разбираме отвращението към всяко напрягане на ума и грешките, които произлизат от това състояние имат много причини.

Изворът им може да бъде недостатък в умствените интереси.

Например за детето не са интересни латинските букви.

Ако детето не може да се накара да учи този предмет нито с награда, нито с мъмрене, нито с примера на по – големите братя, нито със съзнанието на неговата потребност, детето ще се отнася към него равнодушно. Задачата на един опитен педагог е да му помогне и да направи интересни своите уроци.

Детето може да поеме всякаква умствена храна, доколкото тя подхожда на разбирането му.

Има деца, които наследствено са равнодушни към всичко.

Представите им биват повърхностни и макар децата да гледат и да слушат, в душата си остават равнодушни.

 Да се разбуди това дете е нелека задача. Но не е невъзможно, ако издирим точката, която може да ги впечатли.

 Няма деца, еднакво равнодушни към всички клонове на знанието.

Всяко дете проявява интерес към един клон на науката, или към история или към езици, математика и точно този интерес трябва да бъде намерен и върху неговата основа да се гради.

Друга причина за детския мързел е високия интерес  към игрите.

Детето не желае да се откъсне от играта, която е по – интересна от цифрите и буквите и тича към нея. В този случай мързела е вятърничевост и средство против него е редът.

Мързела може да бъде следствие от заспалата мисъл и умора на мозъка. Детето работи без охота, защото му е трудно да мисли. Тук спада и телесната заспалост, която придружава умствения мързел. Ако не е болно, при такова дете е  необходимо  със строгост да се корени мързела.

 Детето трябва да бъде мотивирано да участва в игри и да бъде приучавано в умерен живот.

Мързелът и заспалостта в мислите могат да бъдат наследствени или следствие на болестно състояние. В първия случай детето би се справило с мързела, като му се поставят задачи, които лесно се извършват.

Ако заспалостта на мисълта е следствие от някоя болест, най – доброто средство е да се пазят умствените детски сили, а детето да не бъде пращано рано в училище.  

Заспалостта в мислите може да е и следствие от малко упражнение на ума и от лоши навици.

Доколкото мързела поражда недостатъци във волята и нежеланието към работата, трябва да се причисли към недостатъците във волята и постъпките.

Ако мързелът не е постоянна слабост, то за причина може да се  приеме недостатък в представите.

 

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини