Наркомания и психоанализа

Новини за 22.07.2020

Приемът на дроги не означава само избягване на болки и на фрустрация.

Трябва да се има в предвид и позитивното търсене на усещанията както в удоволствието, така и в страданието.

Същественото при наркотика е интензитетът на наслаждението, което придава и неговия „див“ характер.

При наркоманията субектът влиза в един неописуем транс, в един екстаз от сливане с дрогата.

Никое друго удоволствие не може да го конкурира.

Проблемът пред наркомана е следният: как да направи избора, да се върне назад?

Това е рискът от провал на психоаналитичното лечение, основано на думата, срещу интензитета на връзката на наркомана с ослепяващата светкавица на дрогата.

Трябва да се чака да се появи някакво страдание, за да може пациентът да стане достъпен за психоаналитика.

Той трябва да е в невъзможност за реализиране на консумация, за да потърси помощ.

При всички случаи винаги е трудно да накараш един наркоман да се откаже от непосредственото и предвидимо наслаждение, което познава, и да избере дългия и мъчителен път на едно психоаналитично лечение.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини