Наркомани и самоубийство

Новини за 02.06.2020

Наркоманът може да направи опит за самоубийство във всеки момент: при настъпване на зависимост, но също и при интоксикации ( например доброволна свръхдоза) при депресивно състояние, както и в периода на спиране при наличие на депресивни преживявания, свързани със социални трудности и афективно изолиране.

 Психиатърът Жан Бержере подчертава, че депресивният фактор е налице при всички наркомани.

Подобно на алкохолизма, афективната пустота често предшества злоупотребата, без да е налице истинско депресивно състояние, като съществува едно междинно състояние, наречено „депресивна заплаха“.

Продуктът запълва тази празнота: метафорично казано, наркоманът е като бъчвата на Данаидите, винаги пълна и винаги празна: изпълването с дрога е една постоянна примамка.

Наркоманът при който съзнанието за риск е винаги налице, се стреми да постави живота си в игра по модел на изкуплението.

Какво търси в близост до смъртта?

Или се опитва да убие в себе си неизразимото страдание, което изпитва?

Наркоманът търси инфантилната позиция на всемогъщество и експериментира с неговите граници: както подчертава Клод Олиевенстейн, той „отказва да се роди и да умре, но си играе със смъртта“.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини