Насоченост на грижите

Новини за 08.09.2020

Насочеността на грижите се състои в задължението на пациента, но още повече на терапевта – който е реализатор и гарант – да насочи всеки лечебен акт, всяка ориентация, всяка споделеност в перспективата за помощ.

Лечението на наркомани не може да стане без оценка и разбиране на техните поведения и действия.

Това, което заплашва най-много зависимото лице и терапевта, е липсата на смисъл и празната хронификация на тяхната връзка.

Тази заплаха може да се конкретизира в многобройни опити за спиране, непроменливи поведения, стереотипни отговори.

Всеки терапевт трябва редовно да се пита за резултата от своята дейност  и за значението на проектите с пациента, за да е сигурен, че те имат смисъл и се интегрират в един истински полезен подход.

Затова е необходимо да се изслушва.

Искането на един наркоман може да изглежда двусмислено и неискрено, защото не е лесно за зависимото лице, да изостави начина си на живот, системата на регулиране на страданието, един комплекс, който познава на изуст.

В неговите очи първата консултация може да представлява риск: риск да изостави обичайните си опори, риск за промяна, човешки риск при срещата с терапевта и неговия екип.

Едно изслушване позволява да се разкрият три аспекта на въпросите:

Какво е искането на пациента и какъв проект може да му се предложи?

Какви са непосредствените му потребности и необходимите условия за реализация на проекта?

Какви са рисковете и пречките за постигане на желаната промяна?

Целта на грижите е едно постоянно питане по тези три точки с участието на пациента.

Въпросът е да се намалят три големи риск, които заплашват терапевтичния процес:

манипулация на терапевта от страна на пациента

провал на терапевта, честа причина за обезкуражавне на екипите, които обвиняват, че „този, когото искат да спасят, отказват съществуването“

отстъпление пред пациента, който трябва да участва в терапевтичния избор.

Виктория Викторова

 

 

 

 

 

Кратък линк

Още Новини