Начини за предотвратяване и решаване на конфликти

Новини за 03.06.2020

Всички конфликти, независимо от причините, се изострят критично, когато двете страни нямат елементарни психологични познания и пренебрегват голямото изкуство да общуваш.

Да познаваш начините за предотвратяване и решаване на конфликти е полезно за поддържането на добри взаимоотношения в семейството, и на приятни служебни взаимоотношения.

Семейно-битовите конфликти според статистиката са най-чести.

Известно е, че всяка неотстъпчивост, упорство и  нежелание да се направи компромис е препятствие за добрите взаимоотношения в семейството.

Начините и методите за предотвратяване на семейни кавги и конфликти отдавна са привличали вниманието на психолози, социолози и др.

 • Почуствате ли, че „узрявате“ за конфликт, предупредете партньора си, например така: „Извинявай, но днес съм нервен/а, нека да отложим разговора за след около час, искаш ли?“
 • Стремете се да усещате кога партньорът ви е уморен, изнервен и се старайте да „разсеете“ отрицателните му емоции. Необходимо е да си дадете възможност да изкажете цялото натрупало се  недоволство и  да се възмущавате заедно.
 •  Вниманието, нежността и  загрижеността имат способността да предотвратяват назряващият конфликт.
 • Старайте се още преди недоволството да предизвика сблъсък, да откриете и да отстраните главната причина. За това е необходимо в подходящ момент, тактично да споделите какво предизвиква създалото се безпокойство или неудовлетвореност.
 • Не позволявайте в конфликта да се намесват родителите ви, децата ви и случайни лица. Не споделяйте позорна информация за собственият ви партньор и не акцентирайте върху недостатъците му.
 • Анализирайте насаме възникнали спорове и противоречия.
 • Помнете, че е умен не онзи, който е прав, а който разбира кога трябва да преустанови да спори, за да не допусне превишаването на всякакви граници и преминаване към лични обиди.
 • Говорете единствено за самото разногласие, само за предмета на спора. Старайте се да не обобщавате и да не припомняте предишни грешки ( „Ти винаги правиш така….“).
 • Избягвайте „контранападението“ срещу всяка забележка ( „Ама ти самият…“).
 • Не си позволявайте дори в най-големия разгар на кавгата да употребявате груби, цинични думи. Мислете повече не как да засегнете по-дълбоко другия, а как да го убедите с аргументи, защото грубото държание предизвиква още по-грубо поведение.
 • Ако по време на скандала сте разбрали, че действително не сте прави, най-уместно е да признаете този факт. Самокритичността винаги поражда уважение!
 • Ако осъзнаете безсмислието на кавгата и искате да я прекратите, само  спокойният и доброжелателен тон, може да допринесе партньора ви да поохлади разпалеността си и повторно размисли. Ако не е склонен на примирие, прекратете разговора и не отвръщайте на вербалните му  нападения.
 • Ако в спора сте отишли толкова далеч, че има опасност от семейна катастрофа, опитайте се превъзмогвайки себе си, да признаете своята вина, да отстъпите на другия, дори да сте уверени в правотата си (По късно, когато се успокои, партньорът ви ще оцени вашето великодушие и истината ще възтържествува).

Конфликтът винаги е съпроводен с тягостни емоции. Всяка страна в конфликта е заинтересована от по-скорошното му разрешаване, и то с най- добър изход ѝ за двете страни.

Факт е, че колкото по-трудно се елиминира причината и колкото по-дълбока е личната обида, толкова по-продължителен е конфликтът.

Той се смята за решен, когато се отстранят причините за избухването му и отношенията между партньорите се нормализират.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини