Наш доброволец стана член на Младежки екип Европа към ЕК

Новини за 11.02.2015

 

Алекс Христов е доброволец в Младежки общински съвет по наркотични вещества към Общински съвет по наркотични вещества Благоевград от дълги години.

 

Той е заместник-председател на младежката структура и неин активен член. В момента учи в СУ "Св. Климент Охридски" и участва в конкурс към Европейската комисия.

Успешно премина двта етапа на конкурса и стана член на младежкия екип към представителството на Европейската комисия в Българи.

Какво представлява Младежки екип Европа към Европейската комисия и какви са неговите цели? Това обяснява Алекс Христов в писмо до нас:

"Искам да благодаря на целия екип на Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ)в Благоевград за голямата му роля за развитието на ценностите ми. Именно чрез предоставената ми възможност от ОбСНВ като доброволец в Младежкия общински съвет по наркотични вещества и Мария Габриел – български евродепутат, успях да преоткрия ЕС като поле, изпълнено с възможности за развитие и много повече.

Младежкият екип Европа цели да информира младежите от Европейския съюз (ЕС) за водените в тяхна полза политики. Могат да участват студенти от всякакви специалности, които желаят да се развиват и в извънуниверситетска среда. Екипът цели обучение и придобиване на лекторски качества, чрез които да се разпространяват идеите и политиките на ЕС.

Предвижда  се посещение в Брюксел, чрез което, ние - представителите на екипа, да общуваме отблизо със създателите на европейските политики и ценности.

Една от основните цели е да се постигне приемственост между  Средните общообразователни училища и Висшите учебни заведения, както и с ЕС. Всеки от членовете на екипа се връща в училището, което е завършил и изнася лекция пред учениците. Обменя опит с учителите, които са му преподавали, като той, от своя страна, им предава своя опит и знания и стимулира развитието на обучението, на интеракивността. Организират се редица семинари, мероприятия и т.н.

В края на годината членовете на екипа получават сертификат от Европейската комисия  за едногодишно  сътрудничество с нея, за отлични познания за ЕС и придобити важни ключови компетентности."

Пожелаваме успех на Алекс Христов и нека има повече последователи.

    

Кратък линк

Още Новини