Невроза

Новини за 13.05.2020

Психично заболяване с разнообразни симптоми, които изразяват символно един изтласкан психичен конфликт.

Неврозата се характеризира със смущения в поведението, чувства и идеи, които нямат органично обяснение. През 1897г. Зигмунд Фройд изтъква, че повечето неврози са свързани с несъзнаван психичен конфликт в детството, най-често от сексуално естество.

Неврозата представлява защита срещу тревожността: тя е един компромис между забраната и реализацията на изтласканото желание.

Субектът намира вторична печалба в израза на невротичните симптоми, откъдето и трудността да ги изостави.

Психиатърът Жан Бержере изтъква, че сред наркоманите се срещат всички видове личностни структури /психотични, невротични, первезни/. Изглежда, че граничните състояния по-специфично са свързани с депресия.

При наркоманните личности се различават два регистъра: телесен и поведенчески. Някои от тях се доближават до „характеровите неврози“, където защитните конфликти се изразяват чрез чертите на характера, начините на поведение и дори чрез патологична организация на цялата личност.

Някои психоаналитици поставят тази патология между неврози и психози.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини