Органичен разтворител

Новини за 30.09.2020

Органичният разтворител е органичен продукт, изпаряем или газообразен, който има свойството да разтваря мазнини и много липофилни субстанции.

Инхалиран, действа върху ЦНС и предизвиква явления на опиване.

Органичните разтворители, използвани от юношите за смъркане, са широко достъпни в магазините: продажбата им не може да се ограничи, защото са необходими за безброй домашни и професионални нужди.

Използват се различни лепила: от водорасли, индустриални и др.

Почистващите препарати също се използват много, защото съдържат високи проценти хидрокарбонови халогени, ацетон, метиленов хлорид, етилов ацетат, есенции и др.

Разтворители за картини, терпентинова есенция, препарати за миене на прозорци, козметични препарати, лакове и разтворители за тях, също са широко употребявани.

В тази група влизат аерозоли, някои анестезиращи газове, бутан, пропан и др.

По-голямата част от тези препарати са запалими, дори експлозивни и това обяснява честите инциденти с изгаряния и други увреждания.

Клинични последици  

Органичните разтворители разстройват нервното предаване, като действат директно върху клетъчната мембрана, която съдържа много фосфолипиди.

Тяхното действие не е специфично, но те увреждат и ензимните системи на организма.

Токсичността им варира според продукта и смесите, които се използват. Формулата им не фигурира върху амбалажа, но тя е известна в центровете за дезинтоксикация.

Ефектите настъпват много бързо.

Тяхната тежест зависи от препарата, техниката на употреба, уменията на смъркащия да концентрира парите и да контролира вдишваното количество, продължителността на инхалациите, както и давността на практиката.

Различават се последователно във времето три типа ефекти:

  • Една еуфорична фаза с психомоторна възбуда и сваляне на задръжките
  • Една непостоянна фаза със сензорни нарушения, предимно зрителни халюцинации
  • Една фаза на отпускане, понякога стигаща до сън и кома

Толерансът е различен, но някои злоупотребяващи за две или три години могат да увеличат дозите 7 - 8 пъти.

Налице е психична зависимост, която при спиране се проявява с дисфория, тревожност, агресивност и др.

Физическата зависимост се характеризира  със стомашни крампи, мускулни контракции при масивна употреба, включително епизоди на помрачение, напомнящо делириум тременс.

Виктория Викторова

  

Кратък линк

Още Новини