Отбелязваме Международния ден за борба с трафика на хора. Символът на кампанията е синьо сърце

Новини за 30.07.2020

Кампания "Синьо сърце" е обявена за първи път през 2009 г. във Виена от изпълнителния директор на Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Антонио Мария Коста, а на следващата година Общото събрание на ООН приема и Световен план за действие за борба с трафика на хора.

Събитието е подкрепено от много държави по целия свят и има за цел да мобилизира, вдъхнови и насърчи за предприемане на всеобщи, съвместни действия за борба с робството на 21 век

Работа на предна линия за прекратяване на трафика на хора

Тази година ще обърнем внимание на хората, които първи реагират на трафика на хора. Това са хора, които работят в различни сектори - идентифицират, подкрепят, консултират и търсят справедливост за жертвите на трафик и се изправят пред безнаказаността на трафикантите.

По време на кризата COVID-19 ролята на хората на първа линия, стана още по-важна, особено след като ограниченията, наложени от пандемията, още повече затрудняват работата им. Все още техният принос често се пренебрегва и не се признава.

Чрез разказването на истории, описващи тяхната практическа работа в подпомагането на жертвите, ние целим да откроим техния принос и този на тяхната институция, организация, екип или общност и нейното въздействие върху борбата с трафика.

Включете се, като се присъедините към разговора и използвате хаштаг  #EndHumanTrafficking и #HumanTrafficking на всички дигитални платформи.
 

Сексуална експлоатация, принудителен труд, робство ...

Трафикът на хора е тежко престъпление и нарушение на правата на човека. Всяка година хиляди мъже, жени и деца попадат в ръцете на трафикантите. Почти всяка държава в света е засегната от трафик, независимо дали като страна на произход, транзит или местоназначение на жертвите. Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея, подпомага държавите в техните усилия за прилагане на Протокола за предотвратяване, противодействие и наказание на трафика на хора.

 

Източник: https://www.un.org/en/observances/end-human-trafficking-day

Кратък линк

Още Новини