Паметта – нашето хранилище

Новини за 09.04.2020

Паметта е един от най – важните елементи на интелекта и без нея са невъзможни обученията, общуването между хората, съществуването на нашите спомени. Тя и за миг не спира да обработва постъпващите образи от околния свят, и да ги съхранява в съответния раздел на мозъка.

Механизмът на тази дейност е изучен, но само частично.

Едно от чудесата на човешкия ум е способността да се запомня, като паметта на хората е развита в различа степен.

Да запомним или да забравим?

Паметта ни запечатва всички мигове от живота. Тя регистрира, класифицира и подрежда в определен ред и най – маловажните факти, които определя да запази. Информацията може да се съхранява в паметта, веднага да се забравя или да се заличава от нея с времето. Всичко зависи от това, доколко е важна за нас. Ако не притежаваме тази паметова  способност, информацията която преминава през нервните окончания на мозъчните клетки, ще се появява за кратко и паметта ще я изтрива за десети от секундата.

 Умението да се забравя е полезно за подреждане на мислите и за филтриране на ненужната информация. Паметта е постоянно заета с подбор и селектиране на всички данни, в зависимост от това, до колко важни са за нас или ще бъдат в бъдеще. Емоциите имат съществена роля, като се асоциират у нас с чистата информация.

Тренирането на паметта, както и на тялото е от съществено значение в живота ни. Само при пълно използване на интелекта можем да постигнем развитие на умствените си способности. Необходимо е да помислим, за редовни занимания за подобряване на запаметяването на факти и трениране на умения, като биха били от полза и творческите игри.

Мозъкът използва 20% от необходимия за организма кислород и за да го поддържаме във форма трябва да му осигуряваме достатъчно количество от него. Здравословният начин на живот, ще ни помогне да запазим гъвкавостта на ума ни.

Безмилостният ход на времето се отразява върху параметрите на паметта и с напредване на възрастта, влошава качествата й. Забравянето, белите петна в паметта ни, затрудненията да се концентрираме са индикации за проява на възрастовия фактор. Това естествено явление се наблюдава след 30-годишна възраст, когато връзките /синапсите/ между милиардите нервни клетки постепенно отслабват.

Към 80- ата си година човек остава без 5-30% от невроните, което се отразява отрицателно върху състоянието на паметта.

Не е необходимо да се тревожим, че заедно с паметта ще загубим и умствените си  възможности, поради факта че използваме едва малка част от възможностите на мозъка.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини