Пасивно пушене

Новини за 01.06.2020

Пасивното пушене е пряко свързано с нежелано излагане на тютюнев дим и може да стои в основата на много тежки болести.

Пасивното пушене се счита за един от проблемите на здравеопазването.

Едва след 60-те години се проявява интерес към ефектите на табакизма върху околния въздух и последиците от това замърсяване върху децата. Трябваше да се направят сложни анализи, за да се оцени реално тежестта на тази интоксикация, наложена на другите.

Анализът на въздуха в помещения, посещавани от пушачи, разкрива наличие на канцерогенни агенти в тютюневия дим, повишен процент бензин и значителна пропорция на въглероден двуокис.

Въвеждането на климатичните системи води до разпръскване на токсичните вещества, които не се поемат напълно от филтрите  и на практика не са ефикасни.

Дозата на котинина в урината на лица, пасивно дишали тютюнев дим, се равнява на консумацията на 1–2 цигари на ден.

Вън от дискомфорта, налаган на другите, пасивното пушене влошава наличната патология и създава нова.

Децата, живеещи в семейства на пушачи, страдат повече от отити, ринити, фарингити и възпаления на бронхите.

Астмата се влошава.

Има сериозно съмнение, че семейният табакизъм води до развитие на никотинова зависимост при децата поради придобит толеранс към никотина и лош пример.

Установено е, че средният риск за развитие на рак на белите дробове при пасивни пушачи е 35%. Този риск, свързан с работната среда, се повишава, ако се прибави и домашен пасивен табакизъм.

Установена е връзката между излагането на тютюнев дим и рака на синусите.

Пасивният табакизъм повишава риска от артериална тромбоза и намалява кислородния транспорт в кръвта.

Сърдечно-съдовите заболявания се повишават с 20% при пасивни пушачи мъже и с 10% при жени.

Той има влияние и върху фетуса и кърмачето: равнява се на слаб табакизъм при майката.

При ражадане детето е хипотрофично (около сто грама по-малко от нормалното тегло).

Родителският табакизъм може да увреди трайно респираторния апарат на новороденото.

Виктория Викторова

 

Кратък линк

Още Новини