Повърхностното дете

Новини за 24.11.2020

Повърхностното дете се различава от невнимателното по това, че мислите го оттеглят от предмета.

Те се забелязват в говора му, а още по – често по училищните му упражнения и игри. Всичко тук е бързо като на свършване.

 Ума не си оставя време да помисли по – зряло и ясно да схване външните представи.

Повърхностното дете вижда всичко наполовина, едва слуша какво му говорят, защото мисълта му успява бързо да се отдалечи.

Повърхностното дете се познава не само по грешките и невниманието, но и по – особената пъргавина.

Интересите и мислите се мъчат постоянно, то се хваща ту за едно, ту за друго  и нищо не го привлича за дълго време.

 Именно това дете определяме за  непостоянно.

Повърхността е недостатък, свързан с навика при зле възпитаните деца, които винаги след задълженията си бързат да играят.

 Такива деца са повърхностни само в работата, докато в играта могат да бъдат и внимателни.

Тук е много ясна задачата на възпитанието.

Най – успешно може да се премахне повърхността с определен ред през деня, определени часове на игра и работа могат да го изкоренят.

Трудно е обаче да се изкорени наследствения недостатък.

Тогава трябва децата да бъдат приучени да спират вниманието си на един предмет, да разделят общите понятия от частните.

Тук както и при невниманието, е полезно да научим детето да слуша.

Добре воденото нагледно обучение дава много добри резултати.

 

           Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини