Привикване към покупки

Новини за 06.04.2020

Касае се за едно привикване без дроги, което се характеризира с циклична потребност да се купуват по един натраплив начин различни предмети, които не са необходими и за които често липсват парични средства.Купените предмети варират според хората: дрехи, обувки, козметични средства при жените и части за кола, материали по информатика, дрехи при мъжете. Те рядко се използват и най – често се захвърлят след покупката. Фиксацията на субекта е върху покупката, а не върху притежанието.

Болестните покупки имат много общи допирни точки с други състояния на зависимост. Те се проявяват с една непреодолима нужда да се купи и с напрежение, което трае, докато се извърши покупката. Тя намалява напрежението, но желанието се появява отново след няколко часа, няколко дни или няколко седмици според установения цикъл.

Актът на купуване е реализация на едно усещане за всемогъщество,  изкуствено, но приятно, което бързо се замества от чувство за вина и съжаление. Повторното явяване на желанието да се купува може да се сравни с нуждата от наркотик при наркомана.

„Патологичните купувачи“ често са започнали практиката си поради чувство на приятност и успокоение при правене на първите покупки.Това поведение е близко ѝ до булимията: не можем ли да говорим за „жесток глад“за покупки?

Тези състояния обикновено са свързани с ѝ с друга патология: тревожност в 50% от случаите

наркомания или алкохолизъм в 45%

смущения в храненето в 20%

Не трябва да се пренебрегват социологичните фактори, как консуматорското общество превръща покупката в средство за налагане, утвърждаване на индентитета, което е доказателство, че съществуваш.

Контролът на импулсивността, е в основата на стремежа за промяна при патологичното привикване към акта на купуване.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини