Приемайте другите

Новини за 24.07.2020

За да ви харесат, хората трябва да ви приемат.

За да ви приемат хората, трябва да ги приемете вие.

Факт са четири наблюдения, които ще ни помогнат да приемем останалите, в случай че имаме трудности да го правим.

 Хората не са двоични числа.

Те не са единици или нули, умни или глупави, ценни или непотребни. Всеки има силни и слаби страни, позитиви и негативи, области, в които е компетентен  и области, в които не е.

Всеки е по-добър от вас в нещо.

Хората, които не приемат другите, често пъти си мислят, че стоят над останалите. Но никой не е над другите във всички области. Може да сте богат инвестиционен банкер, но човекът, когото гледате отвисоко, може да е велик учител.

Хората са повече еднакви, отколкото различни.

На базисно ниво почти всеки човек иска да има семейство, да направи нещо значимо и смислено  и да се радва на живота. Това важи за хора от различни раси, с различни култури, убеждения, от различни цветове и различни държави. Ако погледнете, ще откриете, че притежавате много общи черти с хората, които не харесвате.  

Хората заслужават почивка.

Стресираният и дезорганизиран човек, който не споделя вашите приоритети, може би се налага да се справя с дете с аутизъм, агресивен съпруг или съпруга, умиращи родители или рак. Не бързайте да съдите хората, преди да сте изминали поне километър в техните обувки. Вместо това им дайте почивка.

Смъртта е велико изравняване – всички ние умираме и напускаме този свят.

Докато сме живи, трябва да надмогваме себе си и да приемаме околните, ако искаме да очароваме хората.

Виктория Викторова

 

 

 

Кратък линк

Още Новини