Рак и алкохол

Новини за 18.09.2020

Рискът да се развие рак е реален дори за дози, по-ниски от тези, които се определят като ексцесивни.

Карциногенният механизъм на алкохола не е добре познат.

Алкохолът има способността да потенцира ефекта на един канцероген като улеснява превръщането на прокарциногена в карциноген, било като намалява активността на системите, които детоксифицират карциногенните агенти.

Ацеталдехидът, продукт от разграждането на алкохола в организма, може чрез действието си на разтворител да улеснява достъпа до тъканите на други канцерогенни субстанции.

Влияят и други фактори, като недохранване, хепатити.

Комбинирането на алкохол с тютюн увеличава значително риска от развитие на рак, специално на ларинкса, фаринкса и хранопровода.

Рискът от развитие на рак в устната кухина е десет пъти по-висок при употребяващите алкохолни напитки.

Хранопровод

Само алкохолът увеличава от 7 до 18 пъти риска за  рак на хранопровода.

При спиране на алкохолната интоксикация предпоставките намаляват.

Стомах

Голямо значение имат обстоятелствата: поемане на много сол, липса на витамини, наличието на един бацил-Helicobacterylori, който действа в асоциация с малко познати канцерогенни вещества.

Този карцином се появява по-често върху стомашна мукоза, отслабена от един хроничен атрофичен гастрит.

Ректум

Алкохолът в умерени дози увеличава риска за рак на ректума два пъти.

Панкреас

Факторите за този рак са малко познати.

Ролята на алкохола се дискутира.

Бирата увеличава риска два или три пъти чрез хронично възпаление на панкреаса.

Ролята на тютюна е още по-важна.

Все още няма ефикасна терапия.

Черен дроб

Този рак обикновено се появява при една предсъществуваща цироза.

Вирусите на хепатит В и С са главните причини.

Алкохолът действа, като променя метаболизма на веществата, погълнати извън храненето, като тези канцерогени от хранителен произход все още не са добре познати.

Виктория Викторова

 

 

 

 

Кратък линк

Още Новини