Романтичното дете

Новини за 20.11.2020

 

Детето може рязко да сменя чувствата си и да редува смях с плач.

Незаякналите детски представи не могат  дълго време да се задържат в ума му, поради което настъпва промяна в чувството на детето.

Бързата промяна на чувствата е естествена черта и не трябва да се мисли за недостатък.

 Когато тази промяна е много бърза и става без причина така, че чувството да бъде смесено, е необходимо да и се обърне внимание. Трябва да вярваме, че има някаква слабост в ума и волята, на които трябва да се помогне, като правим опити детето да бъде по – внимателно и определяме работа, която да върши.

Не толкова в детството, колкото в половата зряла възраст, срещаме чувства и мечтания, които отстъпват място на немирствата.

Сякаш в един момент детето от скръб и жалост сякаш ще заплаче, а в следващия момент се шегува. Подобни състояния се срещат у мнозина хумористи, които са силни, защото нито едно чувство не се изчерпва. Тази чувствителност е знак на полова зрялост.

Романтичните преживявания –ясната, месечна нощ, дивите скали, пролетта – всичко това са неща, които усилват и определят чувството. Този вид мечтаене е естествена черта  и при двата пола, като не поражда действие и остава само мисъл.

По – опасни са романтичните влечения на момчетата, когато се превръщат в действие и според характера, децата започват да се мислят за разбойници, моряци, пилоти и др.

Децата не трябва да бъдат наказвани, а по – скоро наблюдавани, като им бъдат поставяни задачи за изпълнение.

Наклонностите при децата, могат да се превърнат в ексцентрични, когато се четат книги, съдържанието на които не се разбират правилно.

Определен тип деца помнят през целия си живот разбойническите романтични истории.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини