Силата на мисълта

Новини за 16.02.2021

Каква е оздравителната сила на мисълта?

Мисълта, че организмът ще се справи  със заболяването със собствени сили и резерв, има не по-малко оздравителен ефект от най – компетентното лечение.

Мислите трябва да се овладяват и насочват за да се постигне духовно здраве.

Френският учен проф. „ Х. Дюрвил, разработил  ценни методики в тази насока, отбелязва: „Нека нещастните хора се постараят да разберат, че причините за тяхното нещастие е в самите тях, че се дължи на неправилната ориентация на мислите им, на нерешителността  и липсата на воля.“

Доколко органичните заболявания зависят от съзнанието?

Всички психически и физически заболявания са пряко свързани с подсъзнанието, което от своя страна оказва влияние върху съзнанието.

Осъзнавайки, че сме болни, ние се съсредоточаваме върху тази  мисъл, тя става доминираща. Вместо енергията да се концентрира върху лекуване на заболяването, съзнанието се парализира от мисълта за болестта  и ние позволяваме тази мисъл да ни обсеби психически.

Какво ни дава методът за лечебно утвърждаване чрез самовнушение?

Самовнушението чрез утвърждаваща мисъл е много важно за оздравителния процес.

Лечебното самоутвърждаване преминава от съзнанието в подсъзнанието, което регулира и управлява дейността на всички вътрешни органи.

Силната мисъл за здраве действа като команда по оста съзнание – подсъзнание и нормализира, оздравява вътрешните органи  със свои собствени сили, които черпи от безкрайните самооздравителни резерви на съвършения човешки организъм.

Източник: „1001 въпроса и отговора з природосъобразен живот“

            Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини