Смъртност, тютюнопушене, наркотици

Новини за 27.03.2020

Злоупотребата с психотропни вещества е причина за много смъртни случаи директно / рак и сърдечно – съдови заболявания, предизвикани от тютюн и алкохол, остри отравяния/.

 Индиректно, смъртността е причинена от инфекции при употреба на нестерилен материал и размяна на спринцовки за интравенозни инжекции.

Смъртност от тютюнопушене

Според СЗО тютюнът е причина за около три милиона смъртни случая на година, като 1,5 милиона се отнасят за мъже пушачи в развитите страни. Рязко е нараснал процентът на жените пушачки, а от там е нараснала смъртността при тях.

Установено е, че половината от пушачите умират от директни въздействия на тютюна върху организма, като един от четирима умира преди 69-годишна възраст.

Всяка цигара води до загуба на средно  12 минути от живота.

Тютюнът намалява продължителността на живот от 4г./при дневно пушене на по – малко от десет цигари/ и 8 години / при ежедневно пушене на повече от 20 цигари /.

Смъртността на мъже между 45-годишна възраст и 64-годишна възраст се дължат на тютюна, а 19% при мъже над 65-годишна възраст.

При жените пушачки цифрите са респективно 5 и 2%.

Наркомании и смъртност

Смъртността при наркозависимите лица  заема сериозно място в смъртността при младите хора. В много страни сравненията със смъртността в общото население, показват високи цифри смъртност при наркомани.Тя се е увеличила значително от началото на 90-години на миналия век. Това повишение съвпада с епидемията СПИН.

Установени са четири основни причини за смърт при наркомани: СПИН, свръхдоза,самоубийство, насилствена смърт.

Чести са случаите, в които се причинява смъртност при употреба на свръхдоза хероин, комбинирана с алкохол и медикаменти.

 Смъртността при употреба на кокаин, разтворители и неидентифицирани субстанции, е също нерядко явление.

Системното лечение може да намали смъртността при пушачите  и употребяващите ПАВ лица и полагане на усилия в тази посока, са необходими и препоръчителни на всеки етап от развитието на проблема.  

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини