Съвети към млади хора, когато някой приятел има суицидни наклонности

Новини за 07.04.2021
  • Ако някой, който ви е близък, изглежда изваден от релси, на всяка цена се опитайте да поговорите с него за проблемите му.
  • Не забравяйте, че общоприетото мнение, че човек, който много говори  за самоубийство, всъщност няма да го направи, изобщо не е вярно!
  • Ако някой приятел ви каже, че според него за всички  ще бъде по – добре, ако е мъртъв, приемете напълно сериозно казаното   и вземете спешни мерки.
  • Накарайте приятеля си да започне да говори  повече за чувствата си, а после го убедете да се обърне за помощ  и към своите родители,  лекар или към когото и да било друг възрастен, на когото смята че може да се довери.
  • Въпреки, че обикновено вие ще уважите желанието на човек, който ви е помолил да не разказвате на никой  друг за състоянието му, в случай че се касае за споделена мисъл за самоубийство, вие без всякакво колебание трябва да кажете на някой възрастен, когото чувствате близък – вашите родители или друг човек, по ваша преценка!
  • Може и да имате чувството, че предавате приятеля си, но спрете и се замислете коя от двете възможности бихте избрали – дали е по – добре приятелят ви наистина да извърши самоубийство,  или е за предпочитане да му помогнете да не стига до там, когато потърсите помощта и на някой друг?!

 

               източник: „ Тийнейджърите агония и екстаз“

                                        Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини