Сънувах сън

Новини за 14.03.2019

Сънувах сън... Бях някъде във храм безлюден, тих, без никакъв народ.
Сред здрача блед под храмовия свод
видях един позорен стълб и там
Христа с въжета свързан, прикован!
Пред Него бе изправен груб войник
и шибаше телото Му с камшик.
Във тишината някак страшно беше,
кога камшикът яростно плющеше.
Това бе бич, обкичен със ресни,
нанизани със късчета олово,
ръбати, остри, с грапави страни.
При всяко ново шибане сурово
те вбиваха се в страдащата плът
на кроткия Христос, но все мълчеше...
А по измъченото Му лице
струеше кръв. И двете Му ръце
пробити бяха. В кротките очи
блестяха сълзи в кървави лъчи.
Венец от тръни кичеше главата,
петна от кръв личаха по ребрата.
Навред - по гръб, по рамене, гърди
се виждаха все кървави бразди.
Безжалостният и суров войник
издигна пак разветия камшик
и взе да шиба... Силно възмутен
аз пламнах, обладан от гняв свещен, !
па спуснах се и викнах: "Зли човече!
Що правиш? Спри! Хвърли камшика вече!"...

В лицето исках тоя звяр да зърна.
Войникът се във този миг обърна
и ме погледна...Аз се ужасих...,
че в него...своето лице открих!...

1954 год.

С Ъ Н У В А Х С Ъ Н

от архимандрит Серафим /Алексиев/  

Кратък линк

Още Новини