Творчески наклонности

Новини за 24.03.2020

Обикновено свързваме творческите наклонности с таланта на художници, музиканти, поети – основно личности, изявени активно в областта на изкуствата. Креативността не е характерна единствено за хора с творчески потенциал. Усвояването на новите подходи във възпитанието на децата, воденето на интересен живот, успешното ръководене на даден бизнес изискват голяма доза творчество. Вдъхновението и въображението са крайно необходими за да се справяме с живота, независимо дали става въпрос за семейни или приятелски взаимоотношения, работа, бизнес или общество.

Уверените и успели хора разчитат на своите творчески способности, които са извор на нови идеи и ги тласкат напред, помагайки им да се справят с ежедневните предизвикателства.

Притежаваме ли творчески наклонности?

Отговорът на този въпрос, ще определи много аспекти от нашия живот. Доверяваме ли се на своите инстинкти, как решаваме ежедневните проблеми, какъв е нашият подход към новите идеи и тяхната реализация – зависи от отговора на този въпрос.

Установено е, че креативните хора смятат, че притежават творчески способности, а не креативните, че не притежават такива способности. Това твърдение разкрива напълно кои сме ние и как живеем.

Некреативните лица не си позволяват да поемат по нови, непознати за тях пътища. Те чувстват, че нямат идеи и възможности, необходими за нововъведения в ежедневието.

От  друга страна, определящите себе си за творчески личности, реагират на живота спрямо тази увереност.Те опитват упорито и постоянно нови подходи, изпробват нови идеи и така утвърждават убеждението, че са носители на творчески способности.

Състоянието да сме отворени за нови идеи е едно, а съвсем друго – активно да търсим. Най - забележителните постижения в изкуството, образованието, бизнеса и науката са реализирани благодарение на хора, изследващи области, за които никой не е предполагал преди това.Това са хора, които не изпитват страх от неизвестността. Те разбират, че щастието и успехът се крият не в подражанието на другите, а в намирането на собствен и неповторим път.

Творческият живот предполага непрекъснато творческо търсене, което е формулата за нашият личен просперитет.

Нашето бъдеще пряко зависи от това колко често си задаваме въпроси относно собствените си убеждения, постъпки, ценност, цели и начин на живот.

„ Най – добрият начин да ти хрумне добра идея е, като породиш множество идеи“ е казал химикът Лайнъс Полис, носител на Нобелова награда.

 Когато имаме само една идея, само едно решение на проблем, то тогава имаме само един начин за действие.Това обаче може да се окаже рисковано в свят, където да се проявява гъвкавост, е задължително условие.Тренирането на ума ни да търси повече от едно решение, дава простор на творческата ни инициатива и въображение.

Търсенето на второ, трето, четвърто решение стимулира творческата активност. Второто или трето решение, се оказват често най – верният  ключ за реализиране на намеренията ни.

Всеки път, когато имаме само един вариант на разположение, нека да си напомним, че това не е търсеният от нас, творчески подход.

Животът е пълен с неизброими възможности и варианти за избор.

 Да бъдем готови винаги, да отворим врата към нашите алтернативи, отваряйки мислите си.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини