Униние, депресия

Новини за 26.03.2020

Унинието възниква, когато животът спре да ни носи радост. Всичко изглежда черно-бяло, сякаш наблюдаваме през тъмни очила.Възниква усещане за безизходица и не рядко нежелание за живот, съпроводено от черни мисли.

Лицата, изпитващи униние, разрушават себе си, защото нежеланието за живот е мислено самоубийство. В подобни преживявания, лицата нерядко отключват ѝ агресивно поведение.

В основата на депресивните състояния са разположени гняв, омраза, раздразнения, обиди, които са потискани, по индивидуални причини.

Натрупваните в продължително време негативни мисли, по отношение на заобикалящият ни свят, е основна причина за възникване на депресия. Потисканите някога, и върналите се обратно преживявания, оцветяват депресивния фон. Колкото повече агресивни чувства и емоции сме изпитвали в миналото, и колкото повече сме ги потискали, толкова по-изразена ще бъде депресията.

Унинието е отражение на агресията, насочена срещу заобикалящият ни свят и срещу самите нас.

Безполезно е да се живее със съжаление за миналото. Животът се случва, тук и сега.

Въпросът „Какво ще направи животът ми изпълнен със смисъл и пълноценни преживявания?“, трябва да си задаваме по-често.

Винаги трябва да сме готови да заменим старите, сиви мисли с нови – светли и пълноценни.

Препоръчително е да преразглеждаме неприятните събития от миналото, толкова пъти, колкото е необходимо и да променяме отношението си към тях.

В миналото ситуации, поведение, решения са довели до определени събития в живота ни.

Тук и сега можем без съжаление и чувство за вина, да променяме начина на мислене и творим нова действителност.

Техниката на преразглеждането включва:

1.Избираме да преразгледаме събитие от личната ни история, по отношение на която сме реагирали негативно, преживяли сме силен стрес.

2.Представяме си човека /или хората /, с които са свързани нашите преживявания в тази ситуация.

3.Първото, което трябва да направиме, е да приемем ситуацията, което означава да поемем отговорност за възникването ѝ. Да бъдем отговорни за нашите чувства и мисли.

4.Да обмислим с кои наши чувства и мисли сме създали ситуацията.Ние създаваме приятните ситуации в живота си чрез позитивни мисли, а неприятните /стресовите/ – чрез негативните.

5. Да определим какъв позитивен урок сме извлекли от тази ситуация.

6. Да променим подсъзнателният образ на това събитие. Всяка ситуация оставя у нас на подсъзнателно ниво във вид на определен образ, който може да оказва както разрушително, така и съзидателно въздействие върху нашия живот.Ако образът на минало събитие ни е неприятен, е необходимо той да бъде променен. 

Всичко, което ни предстои, е само и единствено в нашите ръце!

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини