Усложнения при алкохолизъм

Новини за 30.03.2020

 

Употребата на алкохол може да доведе до остри реакции, най – честата от които е пиянството. Различават се обикновено пиянство с психомоторна възбуда и повишено настроение.

 Патологичното пиянство се характеризира с халюцинации, делир, конвулсии и накрая алкохолна кома с мускулна хипотония, дихателни смущения, хипотермия, след което може да настъпят органични компликации /пневмопатия, хепатит, панкреатит/.

Болестните усложнения при хроничен алкохолизъм са многобройни и веднъж започнали, продължават да се развиват независимо от алкохолното поведение.Те влошават прогнозата на алкохолната болест и затрудняват ефикасното лечение. Алкохолът се явява кофактор при развитие на много карциноми.

Чернодробни заболявания

При алкохолно зависимите лица, във висок процент се наблюдава развитие на чернодробна цироза. Чернодробните смущения имат физиологични последици /остеопороза, остеомалация, кръвни аномалии и др./.

Сърдечно – съдови разстройства

Хроничната алкохолна употреба води до миокардиопатии, артериална хипертония и смущения в сърдечния ритъм. Въздействието на алкохола върху сърцето и съдовете обяснява, повишената смъртност при мъжете във възрастовия диапазон между 40 и 60 години.

Неврологични синдроми

Ефектите на алкохолизма, остър или хроничен върху нервната система са многобройни.Острата интоксикация с картината на едно пиянство /обикновено или патологично с паметови смущения/може да стигне до алкохолна кома.

Хроничната интоксикация също е много невротоксична.

Мозъкът се уврежда независимо от вида и начина на пиене. Проявява се с намаление на броя и качеството на аксоните на нервните клетки в кората на мозъка, което води и до други лезии /малкомозъчна атрофия, увреждане на мозъчния ствол, водещи до енцефалопатията на Вернике или синдрома на Корсаков/.

Директната токсичност на алкохола стои в основата на периферните невропатии.

Полиневритът често е субклиничен и обикновено се проявява с крампи, болки, парализа, мускулна атрофи.

Конвулсивни епилептични припадъци се наблюдават при абстиненция, но също и при остро опиване.

Не трябва да се пренебрегва налудната патология, която може да се разгърне както при остър и хроничен алкохолизъм, така и при абстиненция.

Смущения в обмяната

Алкохолът засяга всички видове метаболизъм.Те могат да бъдат директни /действие на алкохола върху черния дроб, мускулите или ендокринните жлези или предизвикани  индиректно чрез соматични заболявания /хепатит, панкреатит и др./.

Психични разстройства

Алкохолната зависимост е свързвана често с психични проблеми /тревожност, невроза, депресия/. Прогнозата им зависи от изхода на лечението на алкохолното поведение.

Понякога предшестващи, психиатрични разстройства улесняват появата на алкохолизъм. В тези случаи алкохолизацията еволюира съобразно ритъма на първичната болест/депресия, маниакално - депресивна психоза, невроза/. Двете болестни състояния могат да се лекуват едновременно: за подобряване на психичното състояние е задължително да се спре алкохолната консумация.

Психичните смущения утежняват алкохолното поведение , като ускоряват социалната деградация, повишават алкохолната злоупотреба и намаляват ефикасността на терапевтичните усилия.

Зависимостта от алкохол е многофакторна.Тя е свързана с поведенчески схеми, общи за всички субстанции, които водят до привикване и с физиологични механизми, характерни за различните дроги.

Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини