Халюциногенно преживяване

Новини за 15.06.2020

Халюциногенното преживяване зависи от вида, количеството, съчетаването с други вещества и най-вече от обкръжението на употребяващия, както и от неговата личност и психиатричната му анамнеза.

През 60-тте години на миналия век са направени опити за класификация на халюциногенното преживяване:

А. Психотично преживяване с панически страх, налудности, загуба на логично мислене и депресия, които могат да се придружават с агресивни актове и опит за самоубийство.

Б. Интелектуално преживяване с чувство за изключителна яснота на мисълта.

В. Естетично преживяване с промени в сетивните възприятия и халюцинации (например:синестезиите дават впечатление, че могат да се видят звуците).

Г. Психодинамично преживяване с поява на забравени, скрити в несъзнаваното спомени, което може да предизвика самоубийство или психична декомпенсация.

Д. Психеделично преживяване с мистичен характер и усещане за разбиране без думи на философски и психологични проблеми.

Американските психиатри Мастърс и Хустън предлагат четири нива на халюциногенно преживяване:

– Сензорно ниво – това е първият стадий на интоксикация с чувство за промени в тялото и образа, цветни видения, излизане от обичайното обкръжение.

– Ниво на спомени – това е стадий на интроспекция, който често завършва с преживяване на смърт и прераждане.

– Ниво на символизация – Разработва се психичния материал в паметта. Чисто въображаеми образи се смесват със спомени от детството и с автоскопични видения, които се възприемат като метафора на екзистенцията на експериментиращия. Отнасят се до митични теми на човечеството: сътворението, героя, вечното завръщане, рая, падането на Икар и др.

– Мистично ниво, което е много рядко. Касае се за възприемане на едно космическо съзнание. Мистичното преживяване е разтваряне на Аза в друга екзистенция, субектът се чувства част от универсалната енергия и от вечността.

                            Виктория Викторова

Кратък линк

Още Новини