Хашиш

Новини за 11.06.2020

Хашишът (от арабски hachich, индийски коноп ) е психотропен препарат, богат на тетрахидрокарабинол, на основата на смола от канабис, широко употребяван днес под форма на цигари, смесен с тютюн.

Смолата от канабис е основа за приготовление на хашиш. Може да се получи в малки количества при разтъркване между дланите на смолистите връхчета на женските растения. Най-старият начин е събиране на смолата, полепнала по кожата и кожените престилки на работниците в плантациите.

Днес хашишът се получава по механичен начин.

Смолата се стопява и се прави на плочки, които понякога се наричат „подметки“ и в този вид се движат в международния трафик, или като малки топки, достатъчни за приготвяне на няколко джойнта .

Хашишът бива щедро примесен с вредни съставки като масла и каучук.

Да се класифицира хашишът според спектъра на въздействията му,  е сложен анализ.

 Той притежава както стимулиращи, халюциногенни свойства, така и успокоителни и наркотични, които са силно зависими от дълготрайността на консумирането.

Определени функции на мозъка се потискат, а паралелно с това други мозъчни функции се възбуждат. Засилва се чувството на глад, очите се зачервяват, крайниците изстиват. Чувството за време се нарушава, интензивността на усещанията се покачва силно: цветове и тонове преливат в по-интензивни, миризми и вкусови възприятия силно се изострят.

Целият душевен живот може да бъде белязан от лабилна промяна  – внезапна смяна на плач със смях, които състояния маркират нарушения в душевния баланс.

Развива се задълбочен поглед навътре и спад на интереса към външния свят. Настъпва дисхармония между вътрешния и външния свят, а точно съответствието между вътре и вън е от изключително голямо значение за здравето на нашия душевен живот.

Целият ни живот се състои в стремежа да се съединят тези първоначално разделени светове.

Чрез хашиша външният свят се превръща в подтик за пътуване навътре. Вътрешният свят се откъсва от външния, става самостоятелен и събужда силни симпатии или антипатии. Това довежда до чувството, че се стои над света и същевременно до едно безразличие и липса на определена гледна точка.

При употребяващите хашиш се наблюдава липса на интереси, граничещи с апатия, което означава парализиране на волята.

Преживяват нервни състояния, страх, неспокойствие и агресивна раздразнителност, които за да бъдат преодолени, отново се нуждаят от употреба на  хашиш.

 Това е пътят, който води до зависимост от хашиша.

Днес за хашиша със  сигурност е известно:

  • Засяга генетичния материал
  • Отровата има способността да се наслоява в човешкото тяло
  • Броят на сперматозоидите чувствително намалява
  • Увреждания на плода при пушещи бременни жени, не може да бъде изключени
  • Предизвиква имунни увреждания
  • Настъпва трайно душевно дестабилизиране
  • Развиват се масивни увреждания на белите дробове, като неколкократно се повишава риска от ракови заболявания

Хашишът е една бавна, действаща с години дрога, която се наслоява в тялото и разрушава психо-физичното здраве на човека.

Виктория Викторова

 

Кратък линк

Още Новини