Хората реагират на тежките моменти в живота по три начина

Новини за 04.06.2021 Ново изследване на Орегонския държавен университет дава отговор на въпроса как човек реагира на тежко събитие в живота си и как то помага за формирането на мъдро отношение към живота. За мнозина подобна случка поражда въпроси за тяхното разбиране за света и в крайна сметка смущенията, които провокират такива събития, водят до развиването на ново мъдро отношение и светоусещане. Целта на изследването е да се разбере по-добре как се развива проникновението на даден човек в контекста на нещастия като смърт на близък човек, развод, здравословен проблем или загуба на работа. Проумяването на начина, по който хората се справят с трудностите и развиват мъдрост, дава представа за здравословното израстване. В проучването участвали 50 доброволци на възраст между 56 и 91 години, които са преживели едно или повече значими тежки събития в живота си. Специалистите ги помолили да идентифицират конкретна случка, да опишат начина, по който са се справили, и да посочат как опитът е променил перспективата им към живота и по-нататъшните им действия. „Едно от нещата, което изпъква веднага, е, че когато са помолени да помислят за трудно събитие или предизвикателство, хората веднага имаха отговор“, казва Каролин Алдуин, директор на Центъра за изследвания на здравословно израстване към Колежа по обществено здраве и хуманитарни науки в Орегонския държавен университет. Тя допълва, че трудните времена помагат на човек да се определи. Учените установили, че хората реагират на сложните житейски ситуации по три начина. За една част от участниците – общо 13 души, трудното събитие довело до малък или никакъв размисъл за живота им. Някои от тях просто приели случката като нещо, което не може да се промени, а други използвали своята интелигентност, самоконтрол и умения за планиране, за да решат проблемите, свързани със събитието. При най-малко от потърпевшите – 5-ма души, ситуацията ги накарала да изяснят за себе си конкретна ценност или вяра, които преди не са осъзнавали. Мнозинството от доброволците – 32-ма, били подтикнати от тежкото събитие да осмислят основните си убеждения и разбирането си за света, да насочат вниманието си към самите себе си. По-нататъшен анализ показва, че социалната среда също помогнала за оформянето на техните реакции. Тези социални взаимодействия включват помощ от други хора, спонтанна емоционална подкрепа от семейство, приятели или непознати, сравняване на собствената реакция за случилото се с тази на другите, търсене на съвет от експерт, търсене на други хора с подобен опит. Някои от тези социални подкрепи и взаимодействия влияят върху развитието на мъдростта и проникновенията на човека. Тези, които получили непотърсена емоционална опора развиват усещане за смирение и състрадание. Търсенето на претърпели подобни събития излага хората на нови идеи и взаимодействия, подкрепяйки чувството им за самоусъвършенстване. Важно е дали от участниците се е очаквало да се приспособят бързо към събитията и да се върнат към живота или са били насърчавани да растат и да се променят вследствие случката. Така качеството на социалните взаимодействия наистина има значение. Затова търсенето на групи за подкрепа или търсене на опора в социалния кръг може да си заслужава. https://media.framar.bg/

Кратък линк

Още Новини