30 юли – Международен ден на приятелството. Послание на ООН

Новини за 30.07.2020

Нашият свят е изправен пред множество предизвикателства, кризи и разделения - като бедност, насилие и нарушаване на правата на човека, както и много други. Те разклащат мира, сигурността, развитието и социалната хармония сред световните народи.

За да се противопоставим на тези кризи и предизвикателства, е необходимо да изкореним причините за тяхното възникване. А това може да стане чрез проявяване на солидарност, която се изразява в много форми. На първо място това е приятелството.

Чрез приятелството - чрез натрупване на връзки на другарство и развиване на силни връзки на доверие - можем да допринесем за фундаменталните промени, които са спешно необходими за постигане на трайна стабилност, да оплетем предпазна мрежа, която ще ни защити и ще генерира желание към по-добър свят, където всички са обединени за по-голямо благо.

Инициативата за отбелязване на Международния ден на приятелството е по предложение на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). В своята резолюция 52/13 от 20 ноември 1997 г. Генералната асамблея определя културата на мира като ценности, нагласи и поведения, които отхвърлят насилието и целят предотвратяване на конфликти, за да се разрешат съществуващите проблеми.

През 1998 г. резолюция 53/25 на Общото събрание провъзгласява Международно десетилетие за култура на мира и ненасилието над децата на света (2001-2010 г.).  В нея се отбелязва, че децата по света търпят огромни вреди и страдат от различни форми на насилие на всички нива в обществото. Асамблеята признава ролята на образованието за насърчаване на културата на мира и ненасилието, която трябва да бъде възприета при децата. Ако децата се научат да живеят в мир и хармония, това ще допринесе за укрепване на международния мир и сътрудничество.

Международният ден на приятелството също се основава на признаването на уместността и значението на приятелството като проява на благородно и безценно чувство във всички хора по света.

С Резолюция 65/275 Генералната асамблея на ООН обявява 30 юли за Международен ден на приятелството, с идеята че приятелството между народи, държави, култури и хора може да вдъхнови усилията за мир и да предостави възможност за изграждане на мостове между общества, които почитат културното многообразие.

Резолюцията също така подчертава значението на включването на младите хора като бъдещи лидери в дейности на общността, насочени към уважително възприемане на различните култури и зачитане на многообразието.

Общото събрание призова държавите, международните организации и групите на гражданското общество, отбелязвайки Международния ден на приятелството, да организират събития и инициативи, които ще допринесат за усилията на международната общност и ще имат за цел насърчаване на диалога между цивилизациите, солидарността, взаимното разбиране и помирение.

 

Източник: https://www.un.org/en/observances/friendship-day

 

Кратък линк

Още Новини