В България се употребява най-много канабис от всички наркотици

Новини за 11.07.2019

Младите българи са употребявали най-много канабис в последната година, но хероинът праща най-много хора в клиники – това показва ежегодният доклад на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA).

Канабис са опитвали 10.3% от хората на възраст между 14 и 34 години; следват го MDMA с 3.1% и амфетамини с 1.8%. Процентът расте в последните години, започвайки от около 3% през 2005 г.

Сред влезлите в клиники за рехабилитация българи обаче 58% използват основно хероин, 13% амфетамини и 10% - канабис.

Хероинът – по-малко нови наркомани, но по-голяма опасност

Броят на новите случаи на търсене на лечение за употреба на хероин е малък в сравнение с миналото, равнищата на инжекционна употреба намаляват, а през последното десетилетие броят на новите случаи на ХИВ инфекции, свързани с инжекционна употреба на наркотици, намалява всяка година с около 40%.

Но в редица държави, особено в Източна Европа, предоставянето на ефективни мерки за намаляване на вредите и лечението е все още недостатъчно. Освен това през последните 5 години се наблюдава общо нарастване на броя на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици, като това нарастване засяга всички възрастови групи над 30 години. Показателите за предлагането на наркотици разкриват, че заплахата вероятно се задълбочава, сочи докладът за цяла Европа.

Откритите през последните години в България, Чехия, Испания и Нидерландия лаборатории за производство на хероин от морфин с използване на оцетен анхидрид, заедно с нарастването на броя на конфискациите на морфин и опиум показват, че известни количества хероин вече се произвеждат по-близо до потребителските пазари в Европа.

Повече синтетични опиоиди

Развиващата се понастоящем опиоидна епидемия в Съединените щати и Канада е свързана основно с употребата на синтетични опиоиди, и по-специално на производни на фентанил. Това не е така в Европа, но в тази област съществуват поводи за загриженост, предупреждава агенцията. Около 50 нови синтетични опиоида са били докладвани чрез системата на ЕС за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества.

Много от тези вещества се свързват с остри отравяния и смъртни случаи. Някои от тях, като например карфентанилът, имат изключително голяма сила на действие, което означава, че могат да бъдат пренасяни незаконно в много малки количества, които са трудни за откриване, като същевременно са достатъчни за производството на хиляди дози.

Освен това има данни, че синтетични опиоиди, които обикновено се използват като лекарства, придобиват по-голямо значение за проблема с наркотиците в много части на Европа; тези вещества включват медикаменти, използвани за субституираща терапия и като болкоуспокояващи средства.

Пазарът на кокаин расте

Както броят на конфискациите, така и конфискуваните количества от наркотика понастоящем са на рекордни нива. Кокаинът влиза в Европа посредством многобройни маршрути и способи, но сред тях изпъква нарастването на трафика на големи пратки, пренасяни с контейнери през големите пристанища. За повишената достъпност на наркотика говорят и най-високите за последното десетилетие оценки за чистотата на кокаина на нивото на разпространението на дребно.

На пазара са навлезли по-малки групи, използващи различни информационни технологии като криптиране на данни, уебсайтове за анонимна продажба, социалните медии за разпространение и криптовалути. Предприемчивостта на участниците в конкурентния пазар на кокаин намира отражение в наблюдаваните иновативни стратегии за разпространение, като например центрове за обслужване по телефона, ангажирани изключително с разпространението на кокаин. Тези нови методи, изглежда, отразяват в известна степен технологичните промени, наблюдавани в други области, засегнати от масовата употреба на смартфони: потенциална "юберизация" на търговията с кокаин — конкурентен пазар, на който продавачите се конкурират, като предлагат допълнителни услуги като гъвкави възможности за бърза доставка

От 2014 г. насам броят на новите пациенти, постъпили на лечение за проблеми, свързани с употреба на кокаин, макар и все още относително малък, е нараснал с повече от 35 %, като увеличение е отчетено в около две трети от държавите.

Канабисът

Канабисът е един от най-утвърдените наркотици в Европа. Това е най-широко употребяваният незаконен наркотик, като почти 20 % от лицата във възрастовата група между 15 и 24 години съобщават, че са използвали канабис през последната година. В международен мащаб и в рамките на Европа канабисът продължава да е тема на значителен интерес от страна на органите, определящи политиката, и обществеността, а наблюдаваните нови тенденции са повод за дебати относно това как обществото трябва да противодейства на това вещество.

Участието на пазара на канабис често е движещ фактор за младежката престъпност, както и източник на приходи за организираната престъпност. Наред с това се разви нашето разбиране за потенциалните рискове за здравето, свързани с употребата на канабис, особено сред младите хора. Понастоящем канабисът е веществото, което се посочва най-често от постъпилите за първи път в специализирани центрове за лечение за употреба на наркотици като основна причина да търсят помощ.

 

 

 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/06/3921568_bulgarite_upotrebiavat_nai-mnogo_kanabis_no_se_lekuvat/

Кратък линк

Още Новини