Да се разделим с дрогата

Новини за 09.04.2014

 Почти всички наркомани с опит имат желание да се избавят от наркотика и често предприемат отчаяни опити , като се „откачат“от него, но не за дълго.  И така  животът им продължава в същия затворен кръг. Този факт сам по себе си говори , че отсъствие на искрено, сериозно и истинско желание за  избавянето от наркотиците , ще забави този процес.

     При липса на мотивация и стремеж у  младите хора  да се спасят от дрогата, е необходимо родителите да полагат  максимални усилия за борба с този порок. Семейството най–често е първият „обръч“около проблема на детето.  Много отговорно трябва да се подхожда към разговорите и споделеното от децата ни. Нерядко е възможно да  смятат, че родителите са лишени от възможност да познават добре техният свят. Светът, в който наркотиците тържествуват.Това по своему затруднява търсенето на език за общуване между родители и деца.

     Най – важната стъпка на всеки  родител,  е обосновано и аргументирано да разяснява  , че наркотикът води до зависимост и промени в съзнанието.

     Повторете 1000 пъти!– че мимолетните усещания от наркотика са 100 пъти по – малко значими, от отрицателните последствия от употребата на дрога!

Младите хора трябва безотказно да бъдат убеждавани,  да направят  първите крачки  за раздяла със смъртоносните субстанции.

     Именно по метода на убеждаване и предубеждаване , могат да бъдат постигнати резултати.

       Широко разпространено е мнението, че наркозависимите са обречени хора. Подобно мнение сее песимизъм и  помрачава перспективи. Само при разумен и решителен подход, можете да се  справите с този нездравословен процес.

     Значима предпоставка за освобождаване от наркотика според Л. В. Орловски  –доктор на медицинските науки, е пълното въздържане от наркотика . По своята природа и по рождение човек е естествен трезвеник и остава такъв докато не се поддаде на „наркотична обработка“ и съзнанието не се окаже деформирано от лъжливи сведения за употребата на наркотици и последствията от тях.

       Трезвеността остава норма в човешкия живот, за разлика от наркоманията.

    Път за спасение от наркотиците винаги има! Не се отказвайте да го търсите и да вярвате , че ще преодолеете зависимостта!

                                                                          

                                                                            

                                                                            Виктория Викторова 

Кратък линк

Още Новини