Запазено място в нашите интернет страници за Ники Комедвенска - Делба

Новини за 08.02.2019


Делба

Като змей от Балкана,
небето превзел изведнъж,
всички лумнали облаци
още със залеза хвана
и вилня из полето,
и удря коравият дъжд,
а земята осъмна
подбита
и цялата в рани.

Беше ден на мълчание.
Толкова много боля,
че и хора, и гарвани
плакаха скръбно и нямо.
Помня как вместо вино
със своя кръв дядо преля
и потъна във белега
тъмният гняв на баща ми.

После мама запя,
а след нея и други жени
залюляха скръбта
и я скриха дълбоко в сърцата,
между своите грешки
и всички библейски вини –
да й бъде по-леко
след тежкия дъжд на земята.

И поела пръстта
всяка капка човешка любов,
сви от кости и корени
светлозелено начало.
А животът възкръсна така
преосмислен и нов,
че почти не личеше къде
и защо бе боляло.

Оттогава изминаха
толкова много лета...
Разплатиха се с времето
дядо и мама, и тате.
Пи земята по глътка
на всеки един от кръвта
и със песен догоре
душата на всеки изпрати.

А сега с моя брат
като чужди по нея вървим,
оглушали за болките,
слепи за топлите длани,
и я мерим на педи,
и стръвно с очи я делим –
две на две за живота...
И две върху две за смъртта ни.


Ники Комедвенска

Кратък линк

Още Новини