Институции обсъждат координирани действия срещу употребата и разпространението на наркотици

Новини за 01.03.2019

Възможностите за изграждане на система за подаване на сигнали за разпространение и употреба на наркотични вещества в училищата обсъждат на работни срещи в Пловдив. Те са инициирани от председателя на Общинския съвет по наркотични вещества Живка Йовчева и се организират съвместно с РУО на МОН, РЗИ, ОД на МВР и отдел "Образование“ към Община Пловдив. Срещите протичат по график и на тях ще присъстват директори на училища и институции. Те се осъществят в рамките на три дни – 26.02, 27.02 и 28.02.2019 г. в Пловдив в Дома на учителя на ул. "П. Р. Славейков“ № 4 от 14.00 ч. до 16.00 ч.  

Сред обсъжданите теми са създаването на локални координационни мрежи за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества сред учениците с ясни ангажименти на институции, служби и организации. Ще бъдат обсъдени предложения и ще се набележат последващи съвместни действия. 

На 30.05.2018 г. се проведе работна среща от зам.-министъра на здравеопазването с представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на детето, Национален център по наркомании и Министерство на здравеопазването на тема: "Синхронизация на усилията в посока превенция на употребата и разпространението на наркотични вещества“, с основна цел - подобряване координацията на отделните институции в посока намаляване предлагането и търсенето на наркотични вещества.  

В тази връзка на председателя на ОСНВ – Пловдив бе възложено да предприеме действия по организиране на обсъждане и провеждане на срещи с директорите на Регионално управление по образование, основни, средни училища и гимназии на територията на гр. Пловдив,  Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Социално подпомагане“ – отдел "Закрила на детето“ и Регионална здравна инспекция.

 

 

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Institucii-obsuzhdat-koordinirani-deistviya-sreshtu-upotrebata-i-razprostranenieto-na-narkotici-852246

Кратък линк

Още Новини