Конфликти и причини

Новини за 16.09.2019

Думите с отрицателен заряд  провокират човешката чувствителност, разгарят напрежение, което нерядко се разраства в конфликт.

Конфликтогените лежат  в основата на конфликтите и водят до тяхното опасно ескалиране. Към тях отнасяме – думи, действия, бездействия, които предизвикват „ раждащи конфликти“.

Съществуват няколко вида конфликтогени.

Стремеж към превъзходство

В основите на превъзходството се намират критиката, иронията, забележки, ирония, сарказъм и др.

Снизхождението е проява на превъзходство и се различава в успокоителните фразите – „успокой се..“, „ нима не разбираш..“, „възможно ли е да не знаеш това…“ и мн. др.

Тук спадат самохвалството, личните изповеди  за успехи, демонстративност, абсолютна увереност в собствената правота, опити за подчиняване на събеседника и много често натрапване на съвети, без да са поискани.

Прекъсване на събеседника , повишаване на тон и коригиране  на споделено мнение, не правят изключение от общото правило за превъзходство.

Агресивност

Ситуативната агресивност се проявява в отговор на лошо настроение, ниско самочувствие или вътрешни конфликти, провокирани от лична или  служебна проблематика. Фрустрацията , като психологичен процес е в основата на конфликтността. Фрустрираме се, когато сме в невъзможност да достигнем желана цел или поставена пред нас задача. Така изграждаме защитен механизъм, но  под формата на невроза.

Нарушаване на социална норма

Нарушаването на правила от трудов характер, морални или етични норми са ключ за  конфликти. Общоприетите норми съществуват за да бъдат спазвани и всяко излизане извън тяхното ограничение, ни въвлича в неприятности.

Валидно правило тук е прецизиране на контактите.

Неблагоприятни обстоятелства

В нашето ежедневие не сме защитени от лоши новини, травмиращи ситуации, непредвидени събития, пътни произшествия, на които биваме нерядко свидетели.

Съветът на специалистите е, след травмиращо преживяване да се оттеглим мислено в красив момент или спомен, за да се успокоим и повишим жизнената енергия. В мислите си да се отдалечим от епицентъра на травмиращото събитие.

Изграждайте  позитивни  мисловни  модели и се придържайте към тях.

През призмата на търпението, компромиса,толеранса и липсата на критичност е възможно да се избягват конфликтите в зародиш или да бъдат разрешавани градивно.

                                                                                                   В. Викторова

 

Кратък линк

Още Новини