ПОДВИГ: На този ден турците отсекли главата на свети Йоан Българин пред джамията „Света София“ в Истанбул

Новини за 05.03.2019

1. Св. мъченик Йоан Българин († 5 март 1784 г.) – Блаженият Йоан бил родом от България. По някакъв случай той се поддал на дяволските козни и се отрекъл от Христа. Но подир някое време той осъзнал своето голямо прегрешение и започнал да се кае за отричането си от християнската вяра.

В това душевно състояние, търсейки успокоение на своята съвест, той напуснал родното си място, дошъл в Света Гора Атонска. Тук Йоан три години прислужвал на един духовен старец. Но понеже съвестта му все още не му давала покой, той винаги бил унил, печален и мълчалив. Самият му вид показвал, че е претърпял някаква голяма злополука.

Като не могъл повече да понася угризенията на съвестта Йоан напуснал Св. Гора, дошъл в Цариград, облякъл се като турчин и в този си вид влязъл в джамията „Св. София“. Там той започнал да се кръсти и да се моли по християнски, което извънредно поразило агаряните. Разгневени, те сурово се нахвърлили срещу него и го питали защо прави така. А той безстрашно изповядал, че е християнин, затова се кръсти като християнин и се покланя на Христа, Който е Син Божий и истински Бог.

Агаряните се опитали да го отклонят от неговата вероизповед, но като се убедили, че тя е непоколебима, те веднага му отсекли главата вън в двора на „Св. София“. Това станало на 5 март 1784 година. Така блаженият Йоан получил светъл мъченически венец от Христа Бога на 19-годишна възраст.

2. Св. мъченик Конон Исаврийски

3. Св. мъченик Конон Градинар († ок. 250 г.)

4. Св. преподобни Исихий Постник († около 790 г.)

 

 

https://zanas.eu/305839/?fbclid=IwAR2Y8hAXuGK7spaVUNAsqitlsb0WEOxOEVzWs8gcpDtNHcYhZyi1rNB6meM

Кратък линк

Още Новини