Втора среща на ОбСНВ с десетокласници от ПГСАГ"Васил Лeвски"-гр. Благоевград

Новини за 10.01.2020

На 10.01.2020 г. екип на ОбСНВ проведе среща с ученици от X A клас.

Срещата се осъществи по покана на г-н Илиев, който е училищен психолог.

Филмът "Неупиваема чаша " -най-новият проект на ОбСНВ Благоевград  се излъчи при особен интерес при деветокласниците на училището.

Той отразява проблемите , свързани с неизбежни  усложнения от здравословен характер при всички лица, употребяващи дроги.

Сюжетът преплите в едно социалното несправяне на наркозависимите , мъката на родителите им и трудностите  в борбата със зависимостта.

В края на срещата деветокласниците изразиха съгласие с факта , че всички видове дрога ограбват мечтите и опустошават живота на младите хора.

Кратък линк

Още Новини