Две срещи на ОбСНВ с ученици от СУИЧЕ„Св.Климент Охридски“– гр. Благоевград

Новини за 14.01.2020

Екипът на ОбСНВ проведе две срещи с ученици от

 VII б клас, с класен ръководител г – жа Бундова, на 09.01.2020г.

Va клас, с класен ръководител г – жа С. Иванова,на 14.01.2020г.

Филмът  „Неупиваема чаша“ е най – новият проект на ОбСНВ – Благоевград, който предизвика интерес с житейските  истории, преразказани от първо лице.

Проблемите, отразени във филма са пряко свързани с трудният път, който преминават младите хора, които търсят лечение от наркозависимостта, понякога твърде късно.

Страховете и болките на родителите са представени автентично във филма и предизвикват много въпроси  у присъстващите .

Дрогите разлагат мечтите и бъдещето на  младите хора и учениците изразиха съгласие , с този факт.

Кратък линк

Още Новини