Кръгла маса за представяне на добри практики по превенция на наркоманиите

Новини за 13.05.2021

На 12.05.21 г. ОбСНВ-Благоевград проведе среща- кръгла маса на тема: “Добри практики в областта на превенцията на наркоманиите в условията на извънредно положение“.

 

На срещата присъстваха представители от Общинските съвети по наркотични вещества  и Превантивно- информационни центрове в гр. Перник и  гр.Кюстендил.

Гости на мероприятието бяха: гл. ас .д-р Марияна Шехова Канелова- ЮЗУ “Неофит Рилски“, Мирела Кючукова- координатор в Православния център и отец Светослав Кючуков.

Срещата бе открита от Председателя на ОбСНВ- Магделена Рахова, която представи  добри практики по превенция на наркоманиите.

Мирела Кючукова представи съвместната работа на ОбСНВ с Православния  информационен център и историята на създаването на  кухнята за нуждаещи се в кв. Грамада.

Дългогодишната  работа  на ЮЗУ “Неофит Рилски“ с ОбСНВ- Благоевград бе представена от гл. ас . д-р Марияна Шехова-Канелова.  Тя представи  проведените интерактивни процеси със студенти на университета, както  и доброволческата им работа .

 

Кратък линк

Още Новини