Награждаване на спечелилите в конкурса за ученици по превенция на наркоманиите за 2014 -2015 учебна година

Новини за 20.05.2015 Предстои церемония по награждаване на отличените ученици в конкурса на ОбСНВ към Община Благоевград по превенция на наркоманиите в две теми. Награждаването на спечелилите ученици, които са взели участие в конкурса по превенция на наркоманиите  - "Моят любим национален герой"- за I - IV клас, и "Човекът - свободен и независим" - за V - XII клас, ще бъде на 02.06.2015 г. (вторник) от 11:00 часа в зала "22 -ри Септември" в Благоевград.  Надяваме се, че всички, които са наградени ще могат да присъстват, за да си получат отличията. Най-малките ( до IV клас) вече не са на училище и ако е невъзможно лично да присъстват, се надяваме да има представители от училището, които да вземе наградите и след това да ги предадат на наградените. И тази година всички учители - ръководители ще получат грамоти, както и всички училища, чиито възпитаници са взели участие в конкурса.  

Списък на наградените  

v     Ивана Маринова Янчева – II в клас, Първо ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Магдалена Якарова;

v     Цветелина Петрова Александрова – III б клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Крупник, обл. Благоевград, р-л Антоанета Йовева;

v     Лора Христова Младенова – III а клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Крупник, обл. Благоевград, р-л Павлина Чифлигарова;

Кезим Кезимов Хаджиев – III клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Горно Дряново, обл. Благоевград, р-л М.Бакиева;

Димитър Атанасов Атанасов – III а клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Крупник, обл. Благоевград, р-л Павлина Чифлигарова;

v Костадинка Гальова – IV а клас, НУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско, р-л Мария Стоянова;

v Виолина Любомирова Траянова – III б клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Крупник, обл. Благоевград, р-л Антоанета Йовева;

Милен Красимиров Войнов – IV а клас, Шесто СОУ „Иван Вазов”, гр. Благоевград, р-л Ненка Малинова;

Ивана Георгиева Павлова - II в клас, Първо ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Магдалена Якарова;

Никола Георгиев - IV а клас, НУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско, р-л Мария Стоянова;

Сузи Валентинова Кьойбашиева – II клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Плетена, обл. Благоевград, р-л Снежана Каменова;

Юлиан Евгениев Иванов - III а клас, ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добринище, обл. Благоевград;

Борислав Иванов Бонкин - III а клас, ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добринище, обл. Благоевград;

Камелия Любенова Кълкова – II клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Плетена, обл. Благоевград, р-л Снежана Каменова;

Атанас Цветанов Грънчаров - III а клас, НУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско, р-л Елена Георгиева;

VII а клас, ХVI основно училище, гр. Перник, р-ли инж. Мартин Иванов и Милена Алексиева  ;

Муса Ахмед Кусаров – VII клас, ОУ „Васил Левски”, с. Юруково, община Якоруда, р-ли Райна Цанова, Салих Мустафа Шольов;

Катрин Дремджиева – V а клас, Трето ОУ „Гоце Делчев”, гр. Петрич;

Айлин Рамис Фейзи - VI клас, ОУ „Св. св.Кирил и Методий”, с. Места, обл. Благоевград, р-л Фатима Х. Туталъ;

Екатерина Василева Кирова – V а клас, Трето ОУ „Димитър Талев”, гр. Благоевград, р-л Жасмина Борисова;

Джейлян Мустафа Молла - VI клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Места, обл. Благоевград, р-л Фатима Х. Туталъ;

v Джемиле Неджип Сакалдаш - VII клас, ОУ „Васил Левски”, с. Юруково, община Якоруда, р-л Райна Цанова;                                                 

v Виктория Иванова Спасова – VII б клас, Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев, р-л Ангелина Маркова;

v Божидара Божикова Бойчева – V клас, ОУ „Никола Й. Вапцаров”, с. Копривлен, община Хаджидимово, обл. Благоевград, р-л Елена Цветкова;

v Смиляна Пламенова Бегъмова – VII б клас, Второ ОУ „Димитър Благоев”, гр. Благоевград, р-л Светла Борисова;

v Илизабет Бисерова Арнаутска – VI клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр.Симитли;

v Денис Калбинова Нашитова – V б клас, ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, обл. Добрич, р-л Антония Ангелова;

v Божидара Кирилова Караджова – VI клас, клуб „Журналистика”, Детска радиоредакция, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Красимира Александрова;

v Софи Илиева Гащарова – VII а клас, Четвърто ОУ „Христо Смирненски”, гр. Петрич, р-л Зоя Димитрова;

Марина Пойрязова – VI клас, ОУ „Христо Ботев”, с. Дъбница, община Гърмен, обл. Благоевград;

Виктория Василева Първанова - VI клас, клуб „Журналистика”, Детска радиоредакция, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Красимира Александрова;

v  Емине Везула Сиракова - VI клас, ОУ „Васил Левски”, с. Юруково, община Якоруда, р-л Райна Цанова;

v Йоанна Стефанова Джельова – VI а клас, Второ ОУ „Димитър Благоев”, гр. Благоевград, р-л Светла Борисова;

v Магдалена Валентинова Балабанова – XII б клас, Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско, р-л Елеонора Барякова;

v Славина Милчева Филиповска - XII б клас, Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско, р-л Елеонора Барякова;

v Хава Манзурска – X а клас, Професионална гимназия по машиностроене „Петко Р.  Славейков”, гр. Якоруда, р-л Медиха Крондева;

v Величка Емилова Ружина – VIII клас, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов”, гр. Благоевград, р-л Добринка Михова;

v Анастасия Наталиева Пейчева – XI клас, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов”, гр. Благоевград, р-л Марчела Султинова;

v Александър Славчов Стамболийски – IX д клас, НХГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград;

v Габриела Бисерова Георгиева – XII клас, ГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтана , клуб „Медии” при ОДК „Ние, врабчетата”, р-л Нели Василева;

Мария Валериева Цветкова – XI клас, ПМГ „Акад. Сергей П. Корольов”, гр. Благоевград, р-л Мария Стоева;

v Снежана Китанова – X в клас, Земеделска професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев”, гр. Сандански;

v Ния Александрова Бучкова – XI клас, Професионална гимназия по машиностроене „Петко Р.  Славейков”, гр. Якоруда, р-л Александър Якимов Бучков;

v Юлия Грозданова – X клас, ПМГ „Акад. Сергей Корольов”, гр. Благоевград;

v Грета Георгиева Николова – XII клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел, обл. Добрич, р-л Росица Стратиева;

v     Нанси Борисова Борисова – XII а клас, ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Монтана, клуб „Медии” при ОДК „Ние, врабчетата”, р-л Нели Василева;

Магдалена Влахова - VIII клас, СОУ „Никола Вапцаров”, гр. Хаджидимово, р-л Заприна Глушкова;

Гергана Благоева Димова – IX клас, ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград, р-л Гергана Атанасова;

Ели Димитрова Петрова - XII клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел, обл. Добрич, р-л Росица Стратиева;

Мария Николова Бачева – IX е клас, школа „Човекът и природата”, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Стоил Вълков;

Атанас Красимиров Александров – IV б клас, II ОУ ”Димитър Благоев”, гр. Благоевград, р-л Иванка Рибарска;

Ева Бориславова Тюлекова - IV б клас, II ОУ ”Димитър Благоев”, гр. Благоевград, р-л Иванка Рибарска;

Ния Радославова Миленкова - II клас, школа “ Цвят, линия и форма”, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Лидия Обретенова;

Теодор Драгомиров Пенков - II в клас, I ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Магдалена Якарова;.

v Подготвителна група  -  НУ „Св.Паисий Хилендарски”, гр. Банско, р-л Елена Рупчина;

v Емин Еминов Пашов – III клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Горно Дряново, обл. Благоевград, р-л М. Бакиева;

v Каролина Крумова Карадакова – II б клас, СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр.Симитли;

v Васил Симеонов Иванов - I в клас, Трето III ОУ ”Гоце Делчев”, гр. Петрич, р-л Иванка Коцалова(Сарафова).

v ученици от Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Благоевград:

-          Дарина Славкова Зикатанова – 9 год., ресурсен учител Румяна Янкова;

-          Кристиан Ивайлов Гошев – 10 год., ресурсен учител Румяна Янкова;

-          Огнян Емилов Рашков – 10 год., ресурсен учител Румяна Янкова;

v Дария Благоева Дончева - VI клас, I ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков;

v Илияна Николаева Гроздилова -  VI б клас, I ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков;

v Дарена Любенова Дахминова - VI б клас, I ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков;

v Анна Нинова Илкова – VI клас, Школа “Цвят, Линия, Форма”, Обединен Детски Комплекс – Благоевград, Р-л Лидия Обретенова;

v Радослава Методиева Патронска -  VI б клас, I ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков (за две рисунки);

v Лиза Арбен Караджа - VI клас, I ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков;

v Давид Иванов Захариев – V а клас, Първо ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков;

v Алекс Йорданова Янудова - V а клас, Първо ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков;

v Яна Георгиева Богданова – VI клас, Школа „ Човекът и природата”, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Стоил Вълков;

v Петър Костадинов Михов  – X  клас, НХГ „ Св.св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград, р-ли Живко Янев и Атанас Янев;

v Борислава Николова Николова – VIII д клас, НХГ „ Св.св.Кирил и Методий”, гр. Благоевград, р-л Илия Филипов;

v Даниела Росенова Пенчева – VI клас, ОДК – ШИПИ, гр. Силистра, р-л Ж.Ковачева;

v Спас Василев - X д  клас, НХГ „ Св.св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград;

v Ангел Вакадинов - X д  клас, НХГ „ Св.св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград;

v Красимир Красимиров Първанов – X д клас, НХГ „ Св.св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград, р-л Живко Янев;

v Георги Пренгов - X д  клас, НХГ „ Св.св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград;

v Гергана Викторова Георгиева – IX клас, Школа “ Цвят, линия и форма”, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Лидия Обретенова;

v Михаела Ангелова Караманолева - VII клас, I ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков;

v Кристина Данчова Карагеоргиева - VII клас, I ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански, р-л Любомир Славков;

v Теодора Венелинова Демирова – VIII клас, ОДК – ШИПИ, гр. Силистра, р-л Ж.Ковачева;

v Антония Юлиянова Мазурска - IV a клас, клас, II ОУ ”Димитър Благоев”, гр. Благоевград, р-л Виолина Стойнева;

v Катерина Василева Траянова - IV a клас, клас, II ОУ ”Димитър Благоев”, гр. Благоевград, р-л Виолина Стойнева;

Асен Цонев - IV клас, клуб „Моят екосвят”, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Даниела Мавревска;

Поля Василева Кaкалова – V б клас, V СОУ „Георги Измирлиев”, гр. Благоевград, р-л Нели Милушева;

Христо Василев Харизанов – V б клас, ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, обл. Добрич, р-л Антония Ангелова.

Иванина Стоянова  Денева – VI б клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел, обл.Добрич, р-л Пролетина Стоянова Добрева.

Велизар Георгиев Китанов - VII клас, Школа по информационни технологии, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Кристина Гоцина;

Надежда Георгиева Гошева - V клас, Школа по информационни технологии, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Кристина Гоцина;

Снежана Стилиянова Рупова - V клас, Школа по информационни технологии”, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Кристина Гоцина;

Божидар Димитров Ангелов - VII клас, Школа по информационни технологии”, Обединен детски комплекс – Благоевград, р-л Кристина Гоцина;

Галина Миленова Петрова - XI а клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел, обл.Добрич, р-л Цецка Иванова Божилова;

Божидар Иванов Божилов – XI а клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел, обл.Добрич, р-л Цецка Иванова Божилова;

Рафаел Радославов Борисов - XI а клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел, обл.Добрич, р-л Цецка Иванова Божилова;

v Никол Илиева Манолева - IX клас, школа „Физика”, Обединен детски комплекс- Благоевград, р-л Татяна Тодорова;

v Павлинка Николаева Китанова и Росица Иванова Петкова – VIII а клас, IV ОУ “Христо Смирненски”, гр. Петрич, р-л Кристина Арабаджиева.

 

  

 

Кратък линк

Още Новини