ОбСНВ ГОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ В ГРАД ЯКОРУДА

Новини за 10.04.2014

Общински съвет по наркотични вещества - Благоевград, гостува на ученици от град Якоруда на 07.04.2014г. по покана на Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни - гр.Якоруда. Състоя се дискусия на която се обсъдиха вредите и проблемите, свързани с приема на наркотици. Прожекцията на филма " Историята на едно момиче от Благоевград " допълнително очерта разрухата в живота на младите хора, употребяващи психоактивни вещества. Срещата завърши след дискусия на тема по превенция на наркоманиите.

Кратък линк

Още Новини