Обучение на ученици от II ОУ - Благоевград, по превенция на наркоманиите

Новини за 23.02.2015

Във Второ основно училище "Димитър Благоев" - Благоевград, се проведе семинарно обучение по превенция на наркоманиите на учениците от VII б клас. 

    

По покана на г-жа Светла Борисова - класен ръководител, част от екипа на Общински съвет по наркотични вещества Благоевград проведе кратко обучение на тема "Наркотиците - илюзии и факти".

    

Учениците работиха по групи и пламенно дискутираха това, което знаят за наркотиците - илюзия или факт е. Чрез интерактивни игри научиха какво причиняват наркотиците на човека.

    

Поканата за това събитие се получи след втория модул на обучение на доброволците от Младежкия Общински съвет по наркотични вещества Благоевград, на който присъства и г-жа Граховска - педагогически съветник на II ОУ "Димитър Благоев" - Благоевград.

    

Кратък линк

Още Новини