Онлайн среща с ученици от СУ "Паисий Хилендарски", село Абланица

Новини за 21.04.2021

Днес 21.04.2021г. председателят на ОбСНВ Благоевград проведе онлайн среща с учениците от различни възрасти на СУ "Паисий Хилендарски", село Абланица.

Дискусията с децата бе във връзка с вредното въздействие на психо-активните вещества и превенция на наркомании. 

Бяха зададени множество въпроси, които вълнуват подрастващите и имаше дискусия по превенция на употребата на ПАВ.Кратък линк

Още Новини