Поредна среща с шестокласници от 8 СУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград

Новини за 08.06.2021

Екип на ОбСНВ – Благоевград,  проведе среща на 07.06. 2021г.,с ученици от VI „а“ клас, с класен ръководител г-н Иван Гунчев. Срещата бе по покана на педагогическия съветник – Ж. Думбалова.

Излъчена бе мултимедийната презентация – „Това е положението братле…“

Обсъдени бяха въпроси за вредата от енергийните напитки. 

Учениците изразиха съгласие с факта, че дрогите затрудняват вниманието, концентрацията, паметта и са източници на напрежение, конфликтност и агресия.

 

Кратък линк

Още Новини