Среща с ученици в VII СУ "Кузман Шапкарев", град Благоевград

Новини за 11.02.2020

Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград проведе среща с шестоклсаници от VII СУ "Кузман Шапкарев", град Благоевград с класен ръководител г-жа Попова.

На учениците бяха прожектирани двата най-нови продукта на ОбСНВ Благоевград - филма "Неупиваема чаша" , както и презентацията "Това е положението, братле!", които породиха множество въпроси от страна на децата.

Учениците изразиха мнение и бяха категорични, че няма да допуснат в живота си наркотици и "лоши приятели".

В края на часа сгъваха оригами "Шапка", с поместените в нея наградени произведения в миналогодишния конкурс на ОбСНВ Благоевград по превенция на наркоманиите.

       

Кратък линк

Още Новини