25 март 2016 година - Ден на търпението

Новини за 05.04.2016

25 март - Благовещение и Ден на търпението - това е ден, в който за поредна година призовахме към търпение - взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни взаимоотношения между ученици, учители, родители. Идеята за Ден на търпението се роди преди няколко години по време на обучението "Необходимостта младите хора да защитават общественозначими каузи" на младежите от Младежки общински съвет по наркотични вещества и техни приятели - ученици от различни училища в Благоевград.

БЛАГОДАРИМ НА Г-Н ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ – НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН БЛАГОЕВГРАД ЗА ОКАЗАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ. 
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ РИО НА МОН В СТРАНАТА И НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА.

Екип на Общински съвет по наркотични вещества Благоевград

Кратък линк

Още Новини