КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ - 2017 - 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ
2017 - 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

"Моят любим национален герой”

        1– 4 клас (включително предучилищни групи):

 • разказ
 • есе
 • стихотворение
 • рисунка
 • постер
 • мултимедийна презентация


Изисквания:

 • относно разказа и есето - няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
 • относно стихотворението - няма ограничения в обема;
 • относно рисунката  – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
 • относно постера - няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
 • относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
 • всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.


 “Човекът – свободен и независим”

        5 – 7 клас

 • разказ
 • есе
 • стихотворение
 • рисунка
 • мултимедийна презентация


        8 - 12 клас

 • разказ
 • есе
 • стихотворение
 • рисунка
 • постер
 • мултимедийна презентация


Пояснение:
В тази тема и в двете възрастови групи учениците имат право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло.

Изисквания:

 • относно разказа и есето - няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
 • относно рисунката  – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
 • относно постера - няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
 • относно стихотворението - няма ограничения в обема;
 • относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
 • всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ12.03.2018 г., в офиса на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" 1, Община Благоевград, стая 516.

Общински съвет по наркотични вещества, Благоевград
Адрес:
гр. Благоевград  2700
пл. „Георги Измирлиев" 1
Община Благоевград, стая 516

Телефон за връзка с нас:
073/ 83-07-11

Уебсайт на ОбСНВ Благоевград:  

www.neumirai.org


 

Снимки: 

обснв, ученически конкурси

дата: 

Tuesday, August 1, 2017

Отдел: